Flockimmunitet gör svensken mindre rädd att bli arbetslös

Den svenska strategin att låta befolkningen som är ung och hälsostark sakta exponeras för viruset och på så sätt skapa en flockimmunitet som gör Sverige mer motståndskraftigt mot andra vågens influensa, verkar stärka moralen. Med hjälp av artificiell intelligens och datanalys tar MyTelescope fram olika verktyg för att analysera krisen.

“Vår AI har haft 94% säkerhet i att förutspå Coronavirusspridningen med två veckors förvarning. Nu tittar vi på människors tro på ekonomi och arbetslöshet för Sverige, Finland och Storbritannien och drar vi ut prediktionen ser vi att Svenskarna har mycket större hopp om ekonomin än de andra länderna”. Säger Rodrigo Pozo Graviz.

En färsk datanalys gjord av AI bolaget MyTelecope visar att svenskens rädsla för att förlora jobbet är ganska låg. Svenskens moral är hög. Förståelsen för ekonomins smäll efter Corona finns där men valet av att hålla samhället öppet har givit en god mental folk mentalitet som konsekvens. Jämfört med Storbritannien är svenskarna hoppfullare.

“Vi har data på den ekonomiska utvecklingen och vart den är på väg i Finland, Storbritannien och Sverige. Intressant nog ser alla ut att stå mer stabilt än vi förväntade oss. Men utmärkande är hur svenskarna verkligen mentalt är väldigt starka”, säger Rodrigo Pozo Graviz, VD MyTelescope.

I Finland ser vi en stark beredskap. Det verkar som att finnarna har förberett sig på en form av krig eller katastrof i och mentalt fostrats genom generationer att denna dag kommer. Därför klarar finnarna detta mentalt föredömligt. Deras tro på statens lager av medicin, sjukhusutrustning och mat upplevs betryggande och krisberedskapen har infunnit sig sedan barnsben i uppfostran varför Finländarna verkligen hanterar detta mycket bra. Deras hopp om att ekonomin kommer stabiliseras är något starkare än svenskarnas men studien visar att ekonomiskt kommer Sverige att återhämta sig snabbare ön både Finland och Storbritannien.

Källa: My Telescope