Unit4 levererar nytt affärssystem till Nynäshamns kommun

Nynäshamns kommun har under vintern och våren upphandlat nytt affärssystem. Valet föll på Unit4 Business World, som kommer användas för ökad transparens, förbättrad ekonomisk förvaltning och effektivisering av administrativa processer.

Nynäshamns kommun, Stockholms läns sydligaste kommun med cirka 30 000 invånare, är kanske främst känt för sin skärgård och förbindelsen med färjedestinationer som Gotland, Polen och Lettland. Nynäshamn är även en stark tillväxtkommun och arbetar enligt visionen att 2030 vara den regionala ledaren inom social innovation, kultur, sjöfart och besöksnäring.

Under vintern och våren har kommunen upphandlat nytt affärssystem och det är nu klart att det blir Unit4 Business World som nu kommer användas för att bland annat effektivisera administrativa processer och ekonomisk förvaltning.

Unit4 Business World kommer levereras som molntjänst (Saas) och från Unit4 är man glada att välkomna även Nynäshamn till den växande skaran kunder bland landets kommuner.

– Vi är glada över att ha fått förtroendet att hjälpa Nynäshamns kommun att effektivera deras organisation, säger Katarina Gunnarsson VD, Unit4 Sverige. På Unit4 har vi god erfarenhet av att stötta kommuners utveckling genom effektiva lösningar och affärssystem, och med en effektivisering av hanteringsprocesser kring affärer och finansiering sparar verksamheten både tid och pengar.

Nynäshamns kommun kommer tack vare det nya ekonomisystemet få ännu bättre kontroll över kommunens ekonomi:

– Efter en noggrann upphandlingsprocess där valet föll på Unit4 är vi i Nynäshamns kommun glada med att vara igång med införandet, säger Dan Olén, Ekonomichef på Nynäshamns kommun. Vi har stort förtroende för Unit4 och är säkra på att deras system Business World kommer effektivisera våra ekonomiprocesser. Ett bra ekonomisystem är en förutsättning för god kontroll över kommunens ekonomi och det är vi skyldiga att ha mot våra medborgare och gällande lagstiftning.


Implementeringen förväntas pågå under hösten 2019.

Källa: Unit4