25 miljoner till förnyelse och utveckling i det gotländska näringslivet

Regionstyrelsens vice ordförande Meit Fohlin.

Region Gotland satsar 25 miljoner kronor på ökad vidareförädling av gotländska livsmedelsprodukter, ökad försäljning av gotländska livsmedelsprodukter utanför Gotland, ökad boendekapacitet, kvalité inom besöksnäringen, ökad konkurrenskraft för övriga industriföretag och ökad försäljning av deras produkter på marknader utanför Gotland.

Hållbara Gotland är ett nationellt uppdrag där 100 miljoner kronor har avsatts för att genomföra insatser för hållbar regional tillväxt och näringslivsutveckling. Stödet riktar sig mot små och medelstora företag på ön.

Syftet med projektet är att öka tillgången till kapital för små och medelstora företag via företagsstöd och därmed bidra till hållbar förnyelse och utveckling i det gotländska näringslivet. Det ska också stärka den långsiktiga konkurrenskraften för små och medelstora företag.

Förra veckan beslutade regionstyrelsen att godkänna ett projekt om 25 miljoner kronor.
– Det här innebär en historisk satsning på företagsstöd som förhoppningsvis kommer att bidra till att stärka gotländska företag, säger regionstyrelsens vice ordförande Meit Fohlin.

Inom ramen för projektet beviljas företagsstöd till följande insatser:
…ökad vidareförädling av gotländska livsmedelsprodukter och ökad försäljning av gotländska livsmedelsprodukter utanför Gotland, för detta ändamål avsätts 10 miljoner kronor.
…ökad boendekapacitet och kvalité inom besöksnäringen, för detta ändamål avsätts 10 miljoner kronor.
…ökad konkurrenskraft för övriga industriföretag och ökad försäljning av deras produkter på marknader utanför Gotland, för detta ändamål avsätts 5 miljoner kronor.

Källa: Region Gotland