7,5 miljarder försvinner i onödigt höga pensionsavgifter

Tomas Carlsson, pensionsexpert på Collectum.

7,5 miljarder kronor beräknas de privatanställda tjänstemännen betala i onödigt höga pensionsavgifter och utebliven avkastning under en tioårsperiod. Det visar nya beräkningar från valcentralen Collectum.

– Många fler skulle kunna flytta sin tjänstepension till en upphandlad produkt och få betydligt lägre avgifter. En procentenhet lägre avgift kan ge upp till 20 procent mer i framtida pension, säger Tomas Carlsson, pensionsexpert på Collectum.

Många tjänstemän har pensionspengar som tjänats in innan Collectum började upphandla tjänstepension. Genom att flytta pengarna till upphandlade fonder med betydligt lägre avgifter kan de öka sin framtida pension. Trots att möjligheten har funnits sedan 2007 är det bara knappt tre av tio, 28 procent, som har flyttat sina pengar.

Det innebär att tjänstemännen tillsammans har hela 50 miljarder kronor av sina redan intjänade pensionspengar kvar i gamla försäkringar med högre avgifter. Under en tioårsperiod försvinner därför totalt 7,5 miljarder kronor av tjänstemännens pensionssparande i onödiga avgifter till försäkringsbolagen och i utebliven avkastning, enligt Collectums beräkningar.

– Tjänstepensionen är en allt viktigare del av den framtida pensionen. Genom att flytta pengarna till upphandlade fonder kan fler tjänstemän låta mer pengar gå till den egna pensionen, i stället för att de försvinner som höga avgifter och i utebliven avkastning, säger Tomas Carlsson.

Collectum har, på uppdrag av arbetsmarknadens parter och utan eget vinstsyfte, upphandlat tjänstepensionsförvaltare vid fyra tillfällen, senast under 2018. Sedan den första upphandlingen 2007 har den genomsnittliga avgiften minskat med 78 procent bland de fonder som de privatanställda tjänstemännen kan välja bland.

Faktarutor:
– Så mycket försvinner i onödigt höga avgifter
– Så enkelt flyttar du ditt pensionskapital

För mer information, kontakta gärna:
Daniel Kinnerup, pressansvarig Collectum, 073-940 16 84
Tomas Carlsson, pensionsexpert Collectum, 070-091 76 25

Så mycket försvinner i onödigt höga avgifter

Tabellen visar vad de privatanställda tjänstemän som inte har flyttat sina redan intjänade pensionspengar förlorar totalt under en tioårsperiod i onödigt höga avgifter och i utebliven avkastning. Genom att flytta pengarna till ett upphandlat sparande med låga avgifter kan fler tjänstemän öka sin framtida pension. Totalsumman för landet är högre än summan av länen vilket beror på att det finns tjänstemän som har ITP och bor utomlands. Statistiken och beräkningarna kommer från Collectum.

De onödigt höga avgifterna på tio år – per län

Län Effekten av onödigt höga avgifter och utebliven avkastning på ej flyttat kapital, miljoner kronor Kapital som inte har flyttats,
miljoner kronor
Andel tjänstemän som har flyttat sitt kapital, procent
Blekinge 105 696 26
Dalarna 159 1 080 27
Gotland 29 196 24
Gävleborg 162 1 067 23
Halland 264 1 763 29
Jämtland 64 447 17
Jönköpings län 215 1 429 26
Kalmar län 133 890 26
Kronoberg 133 875 27
Norrbotten 135 913 26
Skåne 931 6 193 29
Stockholms län 2 245 15 001 28
Södermanland 181 1 178 28
Uppsala län 260 1 785 24
Värmland 149 992 31
Västerbotten 144 995 27
Västernorrland 157 1 077 30
Västmanland 22 1 440 33
Västra Götaland 1 304 8 608 30
Örebro län 173 1 164 26
Östergötland 334 2 236 26
Hela landet 7 469 50 023 28


Så enkelt flyttar du ditt pensionskapital

Du kan flytta tidigare intjänade pensionspengar inom ITP från ett försäkringsbolag till något av de bolag som Collectum har upphandlat. Om du flyttar en försäkring som din arbetsgivare i dag betalar in premier till kommer även framtida premier att styras om till det nya bolag du valt.

1. Genomför flytten genom att logga in med Bank-ID på collectum.se. Du kan också skriva ut en blankett som du fyller i och postar till Collectum.

2. Inom några dagar får du uppgifter om värdet på det kapital du kan flytta.

3. Om du vill genomföra flytten behöver du inte göra något mer. Du har tio dagar på dig att avbryta flytten, om du ångrar dig.

Klart! Du får ta del av de nya, lägre avgifterna på hela ditt pensionskapital.

Källa: Collectum