Fler småhusaffärer gör att inteckningarna ökar igen på den svenska fastighetsmarknaden

Lantmäteriets siffror för tredje kvartalet 2019 visar att tillväxttakten för inteckningsbeloppet ökar igen på den svenska fastighetsmarknaden.

Det totala inteckningsbeloppet i fastigheter ökade mellan juli och september med
85 miljarder kronor eller motsvarande 1,5 procent och uppgår nu till 5,7 biljoner – eller
5 668 miljarder – kronor. De tre storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne
står tillsammans för 60 procent av totalbeloppet när det gäller inteckningar.

Tydligt trendbrott

– Vi får gå tillbaka till tredje kvartalet 2017 för att hitta en högre procentuell ökningstakt för inteckningsbeloppet i fastigheter än den vi ser idag. Vi ser ett tydligt trendbrott detta kvartal för bland annat Kalmar, Stockholms och Uppsala län som har haft en lägre takt för inteckningsbeloppen under de senaste två åren. För dessa län är fler genomförda småhusaffärer den främsta orsaken till ökningen säger Dennis Lindén, enhetschef på Lantmäteriet.

I län som till exempel Gävleborgs län har antalet småhusaffärer inte ökat lika mycket, vilket även har medfört att ökningen av inteckningsbeloppen inte är lika hög.

Högsta nivån på två år

– Vi är vana vid att det är ökade villapriser är den främsta orsaken till att inteckningarna ökar på den svenska fastighetsmarknaden. Denna gång är det snarare ett ökat antal sålda småhus som gör att tillväxttakten för inteckningar ökat till den högsta nivån på två år. Det har varit fler objekt ute på marknaden, vilket i sin tur har inneburit fler genomförda affärer och en mer blygsam prisutveckling för småhus, säger Dennis Lindén.

Utvecklingstakten för inteckningar

Län Q3 2018, MSEK Q3 2019, MSEK Skillnad (procent)
Blekinge 1 050 1 144 1,5%
Dalarna 1 655 2 233 1,8%
Gotland 747 619 1,5%
Gävleborg 1 296 888 0,8%
Halland 2 449 3 222 1,5%
Jämtland 986 1 402 2,0%
Jönköping 2 186 2 792 1,6%
Kalmar 1 605 2 015 1,6%
Kronoberg 1 173 1 345 1,4%
Norrbotten 959 1 597 1,6%
Skåne 8 621 9 471 1,2%
Stockholm 17 498 24 105 1,6%
Södermanland 1 607 2 904 1,9%
Uppsala 2 111 3 915 1,9%
Värmland 1 108 1 723 1,4%
Västerbotten 1 152 1 676 1,4%
Västernorrland 1 266 1 756 1,8%
Västmanland 1 246 1 994 1,5%
Västra Götaland 10 776 14 323 1,5%
Örebro 1 389 2 311 1,7%
Östergötland 2 709 3 773 1,6%
TOTALT 63 589 85 208 1,5%

 

Källa: Lantmäteriet