Företagsklimat: Bästa omdömet sedan 2011

Företagsklimatet på Gotland är på rätt väg.

De gotländska företagarna är nöjdare med företagsklimatet än de varit sedan 2011, visar årets undersökning. Omdömet 2,7 är dock en bra bit under rikssnittet på 3,36.

Gotland har de senaste åren fått låga omdömen i Svenskt Näringslivs undersökning av det upplevda företagsklimatet. Det har också inneburit placeringar långt ner i den ranking som publiceras på hösten.

När delar av resultatet från årets undersökning publicerades i dag visade det sig att Gotlands samlade omdöme stigit från 2,6 till 2,7. Det är det högsta betyget sedan 2011.

– Arbetet med att förbättra företagsklimatet är högt prioriterat och det är glädjande att se att vi är på rätt väg, även om det fortfarande är en bra bit kvar tills vi är nöjda, säger regiondirektör Peter Lindvall.

När de deltagande företagen ombeds svara vilka åtgärder som är viktigast för att förbättra företagsklimatet svarar nästan 80 procent ”snabbare handläggningstider”, ett resultat som skiljer sig från landet i stort där ”bättre förståelse hos tjänstemän och politiker” är det vanligaste svaret.

– Handläggningstiderna är ju ett område vi vet att vi haft en del problem med, inte minst på bygglovssidan. Med fler handläggare på plats och förenklad ansökan genom e-tjänster har vi gott hopp om att det ska förbättras avsevärt, säger Peter Lindvall.

Källa: Region Gotland