Framtidstro bland småföretagarna på Gotland

Henrik Salwén, vd för Visma Advantage.

Småföretagarna på Gotland, i Gävleborg och Västmanland är mest positiva i sin framtidstro. Det visar Vismas Affärsbarometer.

Barometern bygger på en undersökning bland 815 små och medelstora företag i hela landet. Hälften av de tillfrågade tror på ökad försäljning under det kommande halvåret.

– De mindre företagen står för halva näringslivets omsättning och skapar merparten av jobben. Att deras framtidstro har tagit ytterligare ett steg i rätt riktning trots den politiska osäkerheten i omvärlden är ett kvitto på ett positivt finansiellt klimat i landet, säger Henrik Salwén, vd för Visma Advantage.

Regionalt sett är småföretagarna på Gotland, i Gävleborg och i Västmanland de mest positiva i sin framtidstro. Gotland är tillbaka högst upp på listan efter att ha ramlat ned till allra sista plats i höstas. Mindre optimistiska är länen längre norrut. Bland bottenplaceringarna på listan hamnar Västerbotten, Dalarna och Norrbotten.

– 99 procent av Sveriges företag är små och medelstora. Stabil framtidstro innebär att dessa företag vågar satsa, vilket i sin tur skapar möjligheter till ökade intäkter och ökad sysselsättning, säger Henrik Salwén.

Statistik från Vismas Affärsbarometer 2017:

Tror du att företagets försäljning kommer att öka eller minska de kommande sex månaderna?

Öka kraftigt 6%
Öka något 44%
Vara oförändrad 36%
Minska något 8%
Minska kraftigt 1%
Tveksam/Vet ej 5%

Källa: Visma