Goda tider för Gotlands småföretagare

Meit Fohlin, regionstyrelsens ordförande.

Gotlands småföretagare har haft ett bra år och de ser mycket ljust på framtiden. Tillväxten kunde vara ännu starkare – svårigheterna att hitta lämplig arbetskraft är det främsta hindret.

I dag publiceras årets Småföretagarbarometer. För Gotland är det idel positiva tongångar 2017. Det fortsätter en positiv trend sedan 2013 där dock fjolåret visade på en tillfällig avmattning.

Sysselsättningstillväxt, orderingång, omsättningstillväxt och lönsamhetstillväxt och framtidstro – på alla områden pekar det uppåt, och på alla områden ligger Gotland över eller i nivå med riket.

– Det är glädjande att företagarna på Gotland ser positivt på framtiden. Det här bekräftar den bild jag får när jag träffar företagare. Småföretagen är oerhört viktiga, inte minst för att hela Gotland ska leva, säger regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin.

73 procent av företagen på Gotland uppger att de ser goda möjligheter att växa. Det främsta hindret är att det är svårt att hitta rätt arbetskraft.

– Företagare över hela Gotland är mycket viktiga för att ön ska utvecklas och skapa nya arbetstillfällen. Undersökningen visar hur viktigt det är att Region Gotland, universitetet och näringslivet tillsammans fortsätter att göra Gotland till en plats där människor vill leva, bo och arbeta. Gotland räknas som glesbygd men har tillväxt som en storstadsregion. Det är en utmaning men en väldigt positiv sådan, säger regiondirektör Peter Lindvall.

Småföretagarbarometern är ett samarbete mellan organisationen Företagarna, Swedbank och Sparbankernas riksförbund. Underlaget är intervjuer med företagare som har minst en och högst 49 anställda.

Källa: Inspiration Gotland

Kontakt:

Meit Fohlin, regionstyrelsens ordförande: 0737-65 84 63

Peter Lindvall, regiondirektör: 0707-22 18 98

DELA
Föregående artikelKlart för start på Gumbalde GK
Nästa artikelThe new guy