Hållbara företagare – hur är det möjligt?

Leader Gute genomför under våren ett projekt i samarbete med Företagarna Gotland där 30 företagare får nycklar att utvecklas själva, både inom företagets kommunikation och som företagande individer.

”Det här är något vi har längtat efter. Alla företagare är ju människor, och vem behöver inte lite hjälp då och då?” Nancy Yussef, ordförande Företagarna på Gotland

Att vara företagare är både härligt och ibland inte så härligt. Det visar en rapport från Företagarna som heter Jobbskaparna del 1 – Stolthet och svordom. Det är från den rapporten som det nya programmet utformats. Hur skyddar företagaren sin inspiration, sin drivkraft och sina mål?

”Tesen är att företagare som får personligt stöd mår bättre, och därmed även deras företag. Det tror jag stämmer bra. Hållbara företagare är lika med Hållbara företag” säger John Gambe, Leader Gute.

Att vara företagare handlar till stor del om att kunna förstå och följa en stor mängd regler. Det handlar även om att kunna ta en stor privat finansiell risk. Här finns det mycket hjälp att få av myndigheter och företagsorganisationer. Men det kan behövas mer coachande stöd också. Undersökningen som organisationen Företagarna har gjort visar att oro över att omedvetet bryta mot någon regel samt oro över att ekonomin inte räcker för att försörja anställda och sig själv är något som tär stort på företagaren. När företagaren mår dåligt blir företaget lidande.

Vill du som företagare på Gotland få nycklar att utvecklas och vara med i programmet, kontakta Leader Gute.

Källa: Leader Gute