LRF Konsult inviger nytt kontor centralt i Visby

För att utöka servicen och tillgängligheten flyttar LRF Konsult sitt kontor till Söderväg som ligger centralt i Visby.

Den 30 augusti invigs de nya lokalerna där 30 rådgivare inom ekonomi och skatt, affärsrådgivning och juridik och fastighetsförmedling kommer att finnas samlade under ett tak.

De nya lokalerna på Söderväg 1 D ligger mitt i Gotlands nya finansiella centrum och är en mötesplats där kunder kan träffa sin rådgivare som alla har kännedom om den lokala marknaden.

LRF Konsult har rötterna i jord- och skogsbruket, men är numer en redovisningsbyrå med specialistkompetenser inom alla branscher där det finns småföretag.

I samband med flytten har LRF Konsult på Gotland utökat personalstyrkan för att möta den ökade efterfrågan.
   – Genom vårt nya läge ska det vara enkelt att komma till oss. Men självklart är det kunden som väljer hur kontakten ska se ut. Vi träffas lika gärna digitalt om kunden hellre vill det. Nu ser vi fram emot invigningen och vi hoppas att många kommer så att vi kan välkomna både nya och gamla kunder och andra inom Gotlands näringsliv, säger Mattias Hederstedt, Kontorschef.

Lönsamhetsläget för småföretagare på Gotland är det högsta i landet enligt den senaste Lönsamhetsbarometern.
    Under invigningen pratar man om viktiga trender för småföretagare och dessutom finns också möjlighet att få veta mer om hur man kan effektivisera sitt företagande genom digitala tjänster.

Viktiga förändringar inom skatteområdet för företagare presenteras också under dagen.
   – Småföretagarna, som är våra kunder, är en viktig del i näringslivet på Gotland och det behövs ett tydligare politiskt fokus på småföretagen. De är ryggraden i den svenska ekonomin eftersom de står för tillväxten och jobbskapandet framåt, säger Katarina Hedström Klarin, VD på LRF Konsult som öppnar kvällens föreläsning.

    – De gotländska företagen står för en tredjedel av kommunens skatteintäkter, så går det bra för företagen är det positivt också för kommunen och därmed hela det gotländska samhället. Vi på LRF Konsult har en tradition av småföretagare och kan deras villkor. Oavsett målsättning kan vi hjälpa företagaren att växa, säger Mattias Hederstedt, Kontorschef LRF Konsult i Visby.

Källa: LF Konsult