Miljoner till hållbar tillväxt från Region Gotland

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade idag, inom ramen för Hållbara Gotland, om sammanlagt 43 miljoner kronor till projekt som ska bidra till att skapa långsiktiga värden som stärker det gotländska näringslivet.

På delegation från regionstyrelsen har dess arbetsutskott i dag beslutat att finansiera åtta projekt inom ramen för Region Gotlands och Tillväxtverkets gemensamma uppdrag Hållbara Gotland.

– Det är väldigt spännande att det nu blir verkstad. Jag tror att det här kan bli en väldigt bra kraftsamling för gotländskt tillväxtarbete och därmed bidra till målet att bli årets tillväxtkommun, säger regionstyrelsens ordförande Björn Jansson.

– Besluten omfattar sammanlagt 43,3 miljoner kronor och innebär att totalt 80 miljoner av de 100 miljonerna i satsningen är intecknade. Av dessa är 55 miljoner kronor intecknande i projektverksamhet samt 25 miljoner kronor intecknade i ett särskilt ramprojekt för företagsstöd. Ramprojektet för företagsstöd innebär att den som vill starta ett företag eller utveckla sitt befintliga företag inom mat och livsmedel, besöksnäring eller nyindustrialisering kan söka medel för detta, säger regionala utvecklingsdirektören Stefan Persson.

Källa: Region Gotland