Tommy Gardell, Tekniska nämndens ordförande uttalar sig.

Publicerades den 22 feb. 2017

Video/Youtube Region Gotland