Sparbankernas Riksförbunds medlemmar har beslutat att utöka förbundets verksamhet

Konstituerande styrelsemöte i Sparbankernas Riksförbund. Foto: Sparbankernas Riksförbund

Beslutet skedde på Förbundsstämman 27 maj som hölls i Visby med Sparbanken Gotland som värdbank.

Beslut togs att utöka förbundet med fler resurser för att möta den förändring som pågår inom den finansiella marknaden, på såväl regelverksområdet som utifrån bankkundernas önskemål och behov. Rekryteringsarbetet kommer sättas igång så snart som möjligt.

Sparbankernas Riksförbund representerar 59 Sparbanker och 13 Sparbanksstiftelser som gör samhällsnytta på riktigt. Gemensamt bidrog de förra året med 462 miljoner till bland annat sponsring och bidrag till föreningslivet lokalt.

Hållbart pensionssparande med statens hjälp

Vd Ewa Andersen framhöll under stämman vikten av att få fram ett långsiktigt och hållbart pensionssparande och betonade att förslag lämnats till Per Bolunds statssekreterare vid Sparbankernas Riksförbunds riksdagsseminarium i april. Förslaget innebär att staten tillskjuter en viss procentsats på det insatta kapitalet, i stället för som tidigare ett avdrag på skatten för pensionsspararen.

– Det skulle utgöra ett bra incitament för alla att spara till sin pension, vilket vårt pensionssystem kräver. Vidare ska detta privata pensionssparande kunna lyftas först i samband med att den allmänna pensionen tas ut, säger Ewa Andersen, vd Sparbankernas Riksförbund.

Två nya ledamöter valdes in vid dagens stämma

Nya styrelseledamöter:
Mirja Herrdin, vd Södra Dalarnas Sparbank
Pär Lindblom, vd Åse Viste Sparbank

Göran Hedman ordförande i Sparbanken i Enköping blev omvald som ordförande i Sparbankernas Riksförbund och omval skedde även av vice ordförande Göran Bengtsson som är vd i Falkenbergs Sparbank.

Ledamöter som valdes om var:
Mats Hasselquist, vd Tjustbygdens Sparbank
Gunnar Eikeland, vd Sparbanken Nord
Anders Samuelsson, vt Sparbanksstiftelsen Alingsås
Bo Bengtsson, vd i Sparbanken Skåne
Charlotte Lindberg, vd i Roslagens Sparbank
Staffan Påhlsson, vice ordförande i Laholms Sparbank.


Källa: 
Sparbankernas Riksförbund