Vattengymnastik begärd i konkurs

Mona Nylund, längst upp till vänster i bild, går på vattengymnastik på Korpen. Foto: Ulrika Uusitalo-Fernholm/SR Gotland.

Gotlands Vattencenter som driver vattengymnastik har begärts i konkurs, men verksamheten fortsätter för de cirka 1 500 medlemmarna.

Gotlands vattencenter är ett dotterbolag som ägs av idrottsföreningen Korpen Gotland. Verksamheten kommer dock att fortsätta och drivas som en förening. Bolaget har i dag 1 500 medlemmar

Orsaken till konkursansökan är enligt Korpens ordförande Mia Ljungblom ändrade momsregler och en skuld till Skatteverket.

Källa: P4 Gotland