​På fem år har elnätsavgiften höjts med 40 procent på Gotland

Från 2014 till 2019 ökar elnätsavgiften med 41,1 procent. I jämförelse med det nationella medelvärdet, 27,4 procent, sticker Gotland ut rejält.

Priserna fortsätter att stiga och efter den senaste Nils Holgersson-rapporten har Gotland, under en fem-årsperiod den högsta höjning i hela Hyresgästföreningen region Sydost.

Från 2014 till 2019 ökar elnätsavgiften med 41,1 procent. I jämförelse med det nationella medelvärdet, 27,4 procent, sticker Gotland ut rejält.

– Det är tragiskt hur kostnaderna kan skjuta i höjden så pass. Regeringen skärpte reglerna för elnätsföretagens intäktsramar augusti 2018. Visst har kostnadsökningen minskat något nationellt men här ser jag inte att elleverantören efterföljer förordningen, säger Björn Johansson, ordförande i Hyresgästföreningen region Sydost.

Även om elnätsavgiften inte höjdes något från 2018 till 2019 så har Gotland den absolut högsta höjningen om man ser till femårsperioden från 2014. I dag betalar hyresgästerna på Gotland 95,7 öre per kilowattimme inklusive moms.

Källa: Hyresgästföreningen region Sydost