Det säljs bostäder som aldrig förr på Gotland

Tvärtom mot vad många tror och den bild som målas upp i media så såldes det fler bostäder på Gotland än någonsin 2018.

Trenden liknar den i övriga Sverige där 2017 var ett rekordår – skillnaden är att på Gotland så slogs det rekordet 2018.

Så här ser antalet försäljningar ut sedan 2014 enligt Svenska Mäklarstatistik som har hjälpt oss att ta fram denna statistik.

2014 809 st

2015 956 st

2016 974 st

2017 1088 st

2018 1099 st

Den stora nyproduktionen av framförallt lägenheter i Visby är naturligtvis en av orsakerna men även att vi generellt flyttar oftare än tidigare. Nyproduktionen av Visbylägenheter gör att många villaägare har möjlighet att hitta ett mindre och bekvämare boende något som har saknats de senaste årtiondena. Samtidigt så frigörs då villor för barnfamiljer som behöver större boenden när familjen växer.

– Den här trenden ser ut att fortsätta så Region Gotlands ambitioner att planlägga mer mark för bostäder i Visby är rätt tänkt menar Anders Larsson på visbymäklarna.

Källa: ConnectMedia