Gotland har starkaste prisutvecklingen på småhus

Priserna på svenska småhus steg med en procent under första kvartalet 2017, jämfört med fjärde kvartalet förra året. Starkast är prisutvecklingen på Gotland. Det visar SCB:s småhusbarometer, som bygger på Lantmäteriets uppgifter om genomförda husköp.

På årsbasis, första kvartalet 2017 jämfört med motsvarande period 2016, steg priserna med nästan nio procent.

– Trots att bostadsproduktionen ökar och att amorteringskravet gett önskad effekt enligt Finansinspektionen ser vi en fortsatt starkefterfrågan på de befintliga småhusen. Det finns helt enkelt för få hus till salu för alla intresserade husköpare. Tillsammans med hushållens goda ekonomiska förutsättningar gör det att många är fortsatt beredda att betala mycket för sina hus, säger Henrik Roos, fastighetsanalytiker på Lantmäteriet.

Prisutvecklingen på småhus från fjärde kvartalet 2016 har varit starkast i Gotlands län. Där steg priserna med 8 procent. Nästan lika mycket har priserna ökat i Blekinge (6%), Jönköping (5%) och Västerbotten (5%).

Det län där priserna på småhus sjönk som mest, jämfört med fjärde kvartalet, var i Värmlands län med 4 procent.

Lantmäteriet är den myndighet som registrerar alla husköp i det nationella fastighetsregistret. som utgör underlag till SCB:s småhusbarometer.

Källa: Lantmäteriet