Gotländsk professor riktar världens ögon mot Gotland

Konferensvärd: Tor Broström, professor i kulturvård vid Uppsala universitet .

Energieffektivisering av gamla hus på tapeten

Just nu samlas cirka 200 forskare och praktiker från hela världen i Visby för att diskutera möjligheter och utmaningar vad gäller energieffektivisering i kulturhistoriska byggnader.

Det byggda kulturarvet behöver både bevaras och brukas. För att vi ska kunna fortsätta använda äldre kulturhistoriskt värdefulla byggnader behöver vi kunna värma upp dem på ett sätt som gör dem möjliga att använda men samtidigt inte förstör eller förvanskar byggnaden. Denna uppvärmning måste också ske på ett miljömässigt hållbart sätt. Det här är frågor som man arbetat med inom Energimyndighetens forskningsprogram Spara och bevara. Forskningsprogrammet har pågått under tre fyraårsperioder och avslutas vid årsskiftet. Programmet har koordinerats av ämnet Kulturvård vid Uppsala universitet Campus Gotland.

Konferenser i dagarna tre

Den 25:e september arrangerar Energimyndigheten och Uppsala universitet en nationell konferens med presentationer av fjorton svenska projekt inom Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Den 26-27:e september arrangerar Uppsala universitet, Energimyndigheten och Riksantikvarieämbetet den internationella konferensen Energy Efficiency in Historic Buildings EEHB2018. Sextio vetenskapliga artiklar inom olika områden kommer att presenteras. Artiklarna spänner över ett brett register, allt ifrån tekniska lösningar till kulturhistoriska värden.

— De här konferenserna visar att Sverige och Uppsala universitet Campus Gotland har en ledande roll inom utvecklingen av detta område. Genom den forskning som skett inom ramen för Spara och bevara, både här och på andra lärosäten, vet vi nu mer om hur vi ska kunna värma upp våra äldre byggnader på ett skonsamt och effektivt sätt, säger Tor Broström, professor i kulturvård vid Uppsala universitet huvudansvarig för båda konferenserna.

Viktigt för Gotland

För Gotlands del betyder det mycket att konferenser som dessa förläggs på ön. Catarina Wallentin på Gotland Convention Bureau, Region Gotland, gläds åt kongresserna:

— Uppsala Universitet och personer som professor Tor Broström är oumbärliga när det gäller att vidga bilden av Gotland. Det finns så mycket spetskompetens här på Gotland och det är viktigt att vi lyfter fram det för att visa vilken fantastisk plats Gotland är att leva och verka på. Som gotlänningar kan vi vara oerhört stolta över Uppsala Universitet Campus Gotland, avslutar Catarina Wallentin.

 

Källa: Inspiration Gotland