Militärt ridhus blir bryggeri

Militärens gamla ridhus, på fastigheten Mullvaden 41 i Visby, görs om till bryggeri. Barlingbo Bryggeri har tecknat ett 15-årigt hyresavtal med ägarna Stenvalvet och inflyttning sker i juni.

– Lokalen är helt rätt. Tittar man på den känns det som om det har legat ett bryggeri här i minst 400 år. Vi är glada att vi har en stabil fastighetsägare som hjälper oss med etableringen. Framförallt har vi möjligheten att utveckla ett lokalt bryggeri till många nya spännande sorter och den kritik vi fått att det är svårt att besöka oss i Barlingbo möter vi upp helt, säger Barlingbo Bryggeris VD Jonny Warg, och fortsätter:

– Vi ser fram emot ett nytt kapitel i Barlingbo Bryggeris historia, .

Fastigheten genomgår i dagsläget en omfattande ombyggnation och anpassas för att kunna användas som bryggeri. Fastighetens speciella kännetecken tas tillvara och originaldelar behålls i så stor utsträckning det går.

– Vi är mycket glada över att kunna hälsa Barlingbo Bryggeri välkomna till vår fastighet. Deras etablering i Mullvaden 41 i Visby kommer att vara ett lyft för hela området och tillföra liv och rörelse, säger Peter Högberg, Regionchef på Stenvalvet.

Fakta:

Stenvalvet bildades 2010 och ägs av AI Pension, tjänstepensionsbolaget Alecta, Kyrkans Pensionskassa, Kåpan pensioner försäkringsförening och Stiftelsen för Strategisk Forskning. Stenvalvet är ett fastighetsbolag med fokus på lokaler innehållande samhällsnyttig verksamhet. Stenvalvet äger 103 fastigheter för till ett värde av cirka 8,7 miljarder kronor. Bolagets affärsidé är att äga, aktivt förvalta och utveckla samhällsfastigheter i Sverige.