Regionen erbjuder mark för nytt bryggeri

Gotlands Bryggeri på väg mot Österby.
Gotlands Bryggeri har accepterat ett erbjudande om en industritomt på Österby i Visby. Därmed tas ett viktigt steg för att all produktion ska kunna ske på Gotland.

I maj 2016 skrinlade Gotlands Bryggeri planerna på att bygga en ny bryggerianläggning i Visby hamn. Sedan dess har Region Gotland fört en dialog med bryggeriet för att försöka få fram en alternativ placering i Visby. Bland annat har bryggeriet erbjudits en tomt på industriområdet Österby, som ledningen nu beslutat att man vill köpa.

– Framgångarna för Gotlands Bryggeri är mycket glädjande och från regionens sida har vi varit angelägna att hjälpa till så att hela produktionen kan komma tillbaka till Gotland. Vi har haft ett mycket gott samarbete med bryggeriet genom hela den här processen, säger regionstyrelsens ordförande Björn Jansson.

Tomten på Lundbygatan 14 omfattar cirka 10 000 kvadratmeter och är detaljplanerad som industritomt. Utifrån de riktpriser för industrimark som Region Gotland antagit blir köpeskillingen omkring 4 miljoner kronor. Parterna diskuterar nu de sista detaljerna i ett köpeavtal som kommer att behandlas av regionstyrelsen under våren 2017. Ambitionen är att bygget kan inledas under 2017 och produktionen kan dra igång under 2018.

– Det nya bryggeriet kommer bli en ren industribyggnad för produktion. Men vi behåller det nuvarande bryggeriet på S:t Hansgatan för vår produktutveckling. Där planerar vi också att utveckla den publika verksamheten, säger Gotlands Bryggeris vd Johan Spendrup.

Källa: Region Gotland