Glesbygdsbidrag till apoteket i Klintehamn

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har beslutat att ge glesbygdsbidrag till 34 apotek som får dela på drygt tio miljoner kronor för 2016. Ett av dessa är apoteket i Klintehamn på Gotland.
– Patienter ska kunna hämta ut medicin och få rådgivning även i glesbygden, säger enhetschef Svante Rasmuson på TLV.

Apotek i elva län får glesbygdsbidrag. I detta ingår flera apotek i Norrbotten, Dalarna, Kronoberg, Västernorrland, Värmland och Kalmar. Även apoteket i Hedesunda i Gävleborg, apoteket i Lönsboda i Skåne samt apoteket i Klintehamn på Gotland får bidrag.
Totalt fick TLV in 35 ansökningar om bidrag för verksamhetsåret 2016. Ett apotek fick avslag.
Fakta om glesbygdsbidraget
Regeringen har ställt upp ett antal kriterier som ett apotek behöver uppfylla för att få bidrag. Apoteket ska:
• ligga mer än tjugo kilometer från ett annat apotek,
• ha haft försäljningsintäkter av receptförskrivna läkemedel som uppgått till mellan en och tio miljoner kronor för verksamhetsåret och
• ha haft sina lokaler öppna så att konsumenter kunnat få tillgång till läkemedel under samtliga kalendermånader.

Källa: Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket