Hongkongkines ny ägare av marinhamnen i Fårösund

Foto: Kim Svensson/Försvarsmakten

Marinhamnen i Fårösund på Gotland har sålts till Artmax AB som ägs av Hongkongkinesen Ming Wai Lau.
– Jag är mycket nöjd över att ha fått en köpare som har anknytning till hamnen, säger Joachim Kuylenstierna till DN.

Hamnen tillhörde Försvarsmakten och Gotlands kustartilleriregemente KA 3 fram till år 2000. Den köptes då av Joachim Kuylenstierna.

På grund av det försämrade säkerhetsläget vill Försvarsmakten köpta tillbaka hamnen men buden har Kuylenstierna avfärdat som för låga.

Nu har han istället sålt hamnen till den rike Hongkongkinesen Ming Wai Lau via bolaget Artmax AB.
– Han har förvärvat hamnen med hamnanläggningar i syfte att låta Försvarsmakten nyttja faciliteterna. Det är det enda syftet han har. Han är beredd att låta dem utnyttja hamnbassängen utan hyra, säger Thomas Backteman som svarar för företagets kommunikation, till DN.

Ming Wai Lau beskrivs som en Sverigevän och uppges tidigare ha donerat stora belopp till Karolinska institutet. Ett forskningscenter för regenerativ medicin bär hans namn, Ming Wai Lau Centre for Reparative Medicine, med enheter i Stockholm och Hongkong.

Artmax AB:s styrelse består förutom av Ming Wai Lau av Fredrik Lundström som är reservofficer.
Fortifikationsverket som svarar för försvarets anläggningar säger sig fortfarande ha i uppdrag att förvärva hamnen.

Källa: DN