4C Strategies etablerar kontor på Gotland samt rekryterar Joakim Martell

4C Strategies fortsätter att växa och etablerar nu kontor i Visby. Gotland är en strategisk utpost för det svenska totalförsvaret, med närvaro av många aktörer av betydelse för totalförsvarsförmågan. Samtidigt anställer företaget Joakim Martell som principalkonsult och leveranschef för nordiska militär- och blåljuskunder. Martell kommer närmast från en anställning som strategisk rådgivare inom försvarsområdet och har dessförinnan 30 års nationell samt internationell erfarenhet från Försvarsmakten och Försvarsdepartementet.

– Vi arbetar i stor utsträckning mot den högsta beslutsfattande nivån hos våra kunder. Med Joakims långvariga erfarenhet från Försvarsmakten, har han ett etablerat kontaktnät, även internationellt. Joakim Martell kommer öppna 4Cs gotländska kontor i Visby, där en strategisk närvaro är av yttersta vikt för 4C Strategies. Detta stärker vårt totalerbjudande mot våra kunder och partners, säger Klas Lindström, VD för 4C Strategies Norden.

Joakim Martell är bl a tidigare överste vid Livgardet och har lång och bred erfarenhet från Försvarsmaktens förmågeutveckling inom bl.a. doktrin och konceptutveckling samt samarbetet med bl.a. Storbritannien, USA, Nato och EU. Han har på senare år varit delaktig i utveckling av nuvarande militärstrategiska doktrin.

– Jag som infödd gute ser därför extra mycket fram emot att etablera en viktig och aktuell närvaro på Gotland där jag kan engagera mig i 4C-teamets välrenommerade expertis och stödjande mjukvara EXONAUT®. Min erfarenhet från Försvarsmakten samt totalförsvars- och krisberedskapsfrågor kommer väl till pass i totalförsvarssatsningen som 4C gör, säger Joakim Martell.

4C Strategies Gotlandskontor öppnar 1 februari 2018, Joakim Martell tillträder sin tjänst den 4 december i år.

Källa: 4C Strategies