Upprop: Plastföretag som kan hjälpa till i kampen mot Corona

COVID-19 slår hårt mot svensk sjukvård

Svensk Plastindustriförening (SPIF) gör ett upprop bland sina medlemmar.
Syftet är att sammanställa medlemmarnas kapacitet och koppla ihop dem med inköpsorganisationer inom sjukvården för att se hur branschen kan bidra i detta krisläge.

”Intresset har varit oerhört stort, och många företag vill hjälpa till. Det finns dock utmaningar i att hitta en matchning med inköpsorganisationerna, det är där vi försöker hjälpa till,” säger Lennart Johansson, branschansvarig för SPIF.

Svensk plastindustri står stark och har en högkvalificerad arbetsstyrka och kapacitet för produktion av diverse plastprodukter. I det bristläge som nu uppstått på grund av COVID-19 arbetar svensk plastindustriförening SPIF, en branschorganisation för plastbearbetande företag med ca 140 medlemmar, på högvarv för att hjälpa till.

”Svensk plastindustri har en stark kompetens och innovationskraft. Vi är vana att jobba med hög precision, resurseffektivt, miljömedvetet och som underleverantörer till stora företag är vi också vana att ställa om snabbt.” säger Amit Paul, suppleant och långvarig styrelsemedlem i SPIF. ”Som så många sagt: Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Det är det här vi kan göra.”

Medlemsföretag producerar allt från material som kan användas till att göra visir till filtermaterial eller material till skyddskläder. Av de drygt 20 företag som redan skrivit upp sig finns också kapacitet att producera kärl, slangar, rör, specialdesignade plastmaterial och additiv tillverkning (3D printing). Företagen har specialiserade maskinparker, skicklig personal och är flexibla att ställa om produktionen nu i kristider.

”Utmaningen är att hitta rätt i inköpsorganisationerna och få tillgång till specifikationer på produkterna. Det är det som nu är flaskhalsen.” säger Amit Paul från SPIF. ”Vi står redo.”

För dig som inköpare eller har ett behov av plastprodukter, har idéer eller vill ha mer information kontakta SPIFS branschansvarige Lennart Johansson på spif@svenskplast.org

Källa: Svensk Plastindustriförening