Är det dags att införa en statlig matkasse? Ett samtal om folkhälsa, matvanor och ansvar

Folkhälsan i Sverige är generellt god men förekomsten av övervikt och fetma ökar. En av orsakerna är dåliga matvanor. Hur kan vi vända den negativa utvecklingen? Vems ansvar är det och vilka åtgärder är mest effektiva? Hur mycket ska staten bestämma vad vi får äta och dricka? Det är temat för Livsmedelsföretagens seminarium den 3 juli kl 15-16 med bl a civilminister Ardalan Shekarabi.

År 2018 uppgav drygt 50 procent av svenskarna att de led av antingen övervikt eller fetma, något som ökar risken för bl a typ 2-diabetes, högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdom. De viktigaste orsakerna till fetma och övervikt är socioekonomiska faktorer, för lite fysisk aktivitet och dåliga matvanor. I relation till Livsmedelsverkets kostråd äter svenskarna generellt för mycket salt och för lite fullkorn, grönsaker och frukt.

– Den här utvecklingen måste givetvis vändas. Men hur, och av vem? Vilket ansvar har och tar myndigheterna, livsmedelsindustrin, politiken och dagligvaruhandeln? Är punktskatter, licensierade godisbutiker och reklamförbud lösningen, eller ska vi satsa på utbildning, information, samarbete och produktutveckling? Vad kan vi lära oss av andra länder? Folkhälsofrågor rör sig i gränslandet mellan politik, värderingar, moral, det allmänna bästa och individens frihet. Den här komplexiteten kräver ett vuxet och konstruktivt samtal, och det är också vårt mål med seminariet, säger Björn Hellman, vd på Livsmedelsföretagen.

Seminariet äger rum den 3 juli kl 15.00-16.00 i Livsmedelsföretagens trädgård i Almedalen. Seminariet kommer att inledas med att Pia Lindeskog från Folkhälsomyndigheten gör en kort sammanfattning av slutsatserna i de två rapporterna ”Förslag till åtgärder för ett stärkt, långsiktigt arbete för att främja hälsa relaterad till matvanor och fysisk aktivitet”(Folkhälsomyndigheten, maj 2017) och ”Uppdraget att utreda hur den offentliga styrningen för att främja hälsosamma matvanor kan stärkas” (Statskontoret, maj 2019).

Medverkande

 • Ardalan Shekarabi, Civilminister, Sveriges regering
 • Karin Svanborg-Sjövall, VD, Timbro
 • Annica Sohlström, Generaldirektör, Livsmedelsverket
 • Pia Lindeskog, Sakkunnig, Folkhälsomyndigheten
 • Torsten Kjellgren, Utredare, Tankesmedjan Tiden
 • Kerstin Lindvall, Hållbarhetschef, ICA-gruppen
 • Elisabet Rytter, Forsknings- och nutritionsansvarig, Livsmedelsföretagen
  Moderator: Jörgen Huitfeldt, Chefredaktör, Kvartal 

  Källa: Livsmedelsföretagen