Rekordtillväxt för dryckesbranschen – tre nya producenter varje vecka

Den svenska dryckesbranschen växer starkt.

Antalet dryckesproducenter i Sverige fortsätter att öka i snabb takt. Bara under 2018 ökade branschen med 25 procent, eller med nästan tre nya producenter i veckan. Vid årsskiftet fanns närmare 700 företag i Sverige som tillverkar öl, vin eller andra alkoholhaltiga drycker.

Det framgår av Dryckesbranschrapporten för 2019, som är gjord på uppdrag av svenska dryckesproducenter, Livsmedelsföretagen och LRF. Rapporten har kartlagt samtliga producenter av alkoholhaltiga drycker i Sverige.

Under 2018 ökade antalet producenter med 147 stycken, från 550 till 697 tillverkare. Av dessa har 636 tillstånd att bedriva såväl produktion som handel.

I årets rapport ingår för första gången även företag som framställer läsk, mineralvatten, juicer och liknande. Sammantaget handlar det om 109 företag. Med dessa inräknade består den svenska dryckesbranschen i dag av 806 producenter.

– Förra året beskrev medierna en bubblande bransch, men nu är jag beredd att kalla den kokande. Det finns en entreprenörslusta som flera andra branscher kan och bör inspireras av, säger Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföretagen.

Bransch med exportpotential
Dryckesproducenterna sysselsätter över 5 000 personer, vilket innebär att produktion av drycker idag utgör en betydande del av den samlade svenska livsmedelsindustrin. I regeringens vårbudget framhålls också särskilt livsmedelsindustrins exportpotential och möjligheten att skapa sysselsättning i hela landet. Den snabba ökningen av nya producenter gör dryckesbranschen till ett av de snabbast växande segmenten i svenskt näringsliv. I genomsnitt etablerar sig två till tre nya producenter i Sverige varje vecka, ofta på landsbygden eller på mindre orter.

Branschen omfattar även en rad större företag, som The Absolut Company, Carlsberg, Åbro och Kopparbergs. The Absolut Companys Absolut Vodka är den enskilt största exportprodukten i den svenska livsmedelsindustrin. Hela 99 procent av produktionen går på export till ett värde av cirka fyra miljarder kronor. The Absolut Companys vd Anna Malmhake hoppas att fler producenter kan nå liknande framgångar på internationella marknader:

– Det vore bra för hela landet om Sverige får en ny exportsuccé som Absolut. Om branschen fortsätter åt det här hållet är det bara en tidsfråga. Svensk dryck präglas sedan länge av gediget hantverk, god kvalitet och hållbar produktion, vilket är precis vad dagens konsumenter efterfrågar, säger Anna Malmhake.

Bidrar till ökad turism och en levande landsbygd
Dryckestillverkarna utgör en viktig del i den svenska livsmedelsstrategin, vars syfte är att skapa fler arbetstillfällen och en hållbar tillväxt i hela landet. Dryckesbranschens produktionsanläggningar spelar en viktig roll eftersom de ofta är attraktiva besöksmål för turister.

Dryckesbranschrapporten 2019 visar att mer glesbefolkade län, som Västernorrland, Jämtland och Gotland, har en betydligt högre andel dryckesproducenter än storstadslänen. Det här innebär också att mindre orter som exempelvis Åhus eller Mackmyra, och hela regioner som Skåne (för sina vingårdar), omskrivs allt oftare i guideböcker och internationell press, mycket tack vare att dryckesproducenterna lägger allt större resurser på att skapa populära besöksmål för turister.

– Dryckesbranschen är en av de mest spännande utvecklingsbranscherna på landsbygden. LRFs nya branschavdelning Lokal Mat&Drycks mål är att förbättra förutsättningarna för lokal företagsutveckling och att gårdsförsäljning på sikt ska tillåtas. Turister söker inte bara vacker natur och historiska platser, de är också ute efter mat- och dryckesupplevelser, och här skapar dryckesbranschen ett sammanhang och en historia kring sina produkter, säger Anders Källström vd LRF.

Källa: Livsmedelsföretagen