Antennbyte på sändarstationen i Visby

Under mars till och med början av juni kommer Teracom att genomföra ett omfattande arbete med att byta radioantenn uppe i masten på sändarstationen i Visby Follingbo.

Arbetet medför att alla Sveriges Radios programkanaler, P1-P4, som sänds från Visby kommer att distribueras med reducerad effekt under tiden för antennbytet. Det gäller även NENTs kanal Rix FM.

Den reducerade effekten av utsändningen kan påverka mottagningsförhållandena av radiokanalerna i området.

Modernare utrustning för ökad robusthet
Nuvarande antenn ersätts av modernare antennsystem för ökad robusthet och driftsäkerhet av radioutsändningarna.

Kortare avbrott onsdagen den 18 mars
Under onsdagen den 18:e mars flyttas sändningarna över till en tillfällig antenn vilket innebär att det blir ett kortare sändningsuppehåll mellan 05:00—05:30 på samtliga Sveriges Radios programkanaler, P1-P4 som sänds från stationen i Visby. Även NENTs kanal Rix FM påverkas av avbrottet.

Byte av polarisation
I samband med antennbytet kommer utsändningen även att byta till vertikal polarisation. De lyssnare som använder takantenn kan behöva justera riktningen för att uppnå bästa mottagning.

Kontakt vid frågor om störningar:
Har du frågor är du välkommen att kontakta vår Kundservice på 0771-91 0 085

Källa: Teracom