Förstudie nationalpark Bästeträsk fortsätter

Jenny Lundahl (v) och Karolina Johansson (h) med förstudierapporten som publicerats i dag. Ange Foto: Anna Redmalm/Länsstyrelsen.

Nu är rapporten för förstudie nationalpark Bästeträsk klar. Under den här delen av förstudien har en kartläggning gjorts av vad folk gör i Bästeträsk med omgivningar och vad markägarna, föreningarna och organisationerna tycker om en eventuell ny nationalpark på norra Gotland. Utifrån denna kartläggning fortsätter nu förstudiearbetet med en fördjupad fas.

En stor majoritet av de intervjuade är positiva till bildandet av nationalpark. De som inte är positiva är till exempel oroliga för att Naturvårdsverket och Länsstyrelsen inte ska kunna förvalta området på ett bra sätt.

– Syftet med förstudien så här långt har varit att ta reda på vad markägarna och de som verkar i området ser för möjligheter och utmaningar med en eventuell ny nationalpark, säger Cecilia Schelin Seidegård, landshövding, Länsstyrelsen i Gotlands län.

Den kartläggning som gjorts under våren utgör ett underlag för den fortsatta processen.

– Nu när förstudierapporten är klar ser vi fram emot att fördjupa kunskapen inom de områden vi ser som viktiga för en kommande process. Analys, dialog och lärande är utgångspunkten nu och framåt, säger Meit Fohlin, regionstyrelsens ordförande, Region Gotland.

Förstudie nationalpark Bästeträsk är ett samarbete mellan de fyra organisationerna Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Gotlands län, Naturvårdsverket och Region Gotland. Arbetet startade med en fältvandring sommaren 2016 och annonserades med ett gemensamt pressmeddelande samma sommar.

Källa: Länsstyrelsen