Gotland har ett av världens smartaste elnät

Smarta elmätare och anpassad energiförbrukning efter elpriset. Det fyraåriga projektet Smart Grid Gotland har, precis som namnet anger, gett Gotland ett av världens smartaste elnät.

Projektet presenterades på GTH tisdagen den 7 mars. Resultaten visar hur ett befintligt elnät kan moderniseras så att större mängder förnybar energi från till exempel vindkraft, med samma eller bättre elkvalitet, kan anslutas. Projektet har även möjliggjort för slutkunderna att övervaka sin energianvändning i realtid dygnet runt och anpassa den efter elpriset. De kan till exempel se till att varmvattenberedaren slås på automatiskt när det finns god tillgång till billig förnybar el och slås av när elpriset stiger.

– Lågspänningsnätet har till stora delar sett ut på samma sätt i Sverige i nästan 100 år och står inför betydande utmaningar att å ena sidan hantera stora mängder förnybar el från solceller och vindkraft eller å andra sidan hantera kraftiga belastningar under korta perioder som till exempel vid laddning av elbilar. Samtidigt finns stora möjligheter till effektivisering, nya tjänster och säkrare elleveranser via digitalisering, energilagring och automatisering av nätet, säger Rolf Österberg, projektledare för Schneider Electric på affärsområdet Energy Business som varit en av de deltagande parterna i projektet.

Schneider Electric har levererat de smarta elmätare, som under Smart Grid Gotland-projeket installerats hos cirka 1 200 gotländska hushåll. De mäter elförbrukningen och skickar kontinuerligt data om elkvaliteten till Titanium och till nätägaren

– Tack vare de smarta mätarna kan vi på ett kostnadseffektivt sätt bygga system för realtidsövervakning av lågspänningsnätet med bättre och snabbare felanalys, som resulterar i kortare avbrott och bättre service till kunderna. Nätägaren spar med den nya teknologin stora kostnader på kortare felsökning i fält och lägre avbrottersättningar till kund, säger Rolf Österberg.

Med blicken fäst på EU-målen 20-20-20 har Sverige som mål att minst hälften av all energiproduktion ska utgöras av förnybar energi år 2020.

– Sveriges mål medför nya utmaningar och ställer nya krav på elnäten. Sverige är teknikledande inom smarta elnät där Smart Grid Gotland verkligen ligger i framkant. Projektet visar både på exportmöjligheter och på förslag till nya affärsmodeller, säger Thomas Träger, vd för Schneider Electric i Sverige.

Källa: Schneider Electric