Gotlands hamnar miljösatsar med Titan mastbelysning i Visby hamn

Visby hamns färjelägen belyses nu av LED mastbelysning från Energisystem. Redan 2014 bestämde sig Gotlands Hamnar för att ta ett osentimentalt avsked av gammal belysningsteknik. Resultatet är moderna, smarta Titan- armaturer med lägre energiförbrukning och miljöpåverkan.

Visby hamns färjelägen belyses nu av LED mastbelysning från Energisystem. Redan 2014 bestämde sig Gotlands hamnar för att ta ett osentimentalt avsked av gammal belysningsteknik. Resultatet är moderna, smarta Titan-armaturer med lägre energiförbrukning och miljöpåverkan.

Uppstarten: Något måste göras
Energisystem träffade hamnen 2014 för att visa LED-mastbelysning. I samband med detta gjorde hamnen, tillsammans med stuveriverksamheten, en kontroll av befintliga belysningsnivåer. Efter skyddsrunda och kompletterande mätningar stod det klart att något måste göras.

Skall-krav: Bättre ljus och lägre energiförbrukning
Förutom att belysningen skulle förbättras ville man också göra något åt energiförbrukningen. En övergång från konventionella strålkastare till LED innebär i sig en stor minskning av installerad effekt men man nöjde sig inte där.

Färjeterminaler har störst behov av belysning när det är verksamhet, det vill säga i samband med att färjor anländer och avgår. Mastbelysningen ska betjäna stuveriverksamheten och trafiken in och ut ur färjan. Hamnen ligger i staden varför målet var att ge bästa möjliga belysning för verksamhet och resenärer utan att störa grannarna.

Caverion ombads att ta fram ett system med tidsstyrd ljusreglering av belysningen. Eftersom det är aktivitet i denna del av hamnen främst i samband med att färjorna lägger till och lägger ut ville man ha en lösning där belysningsnivån automatiskt justerades efter turschemat.

Förutom den automatiska styrningen skulle personalen kunna sköta belysningen manuellt vid oförutsedd ändring i verksamheten eller avvikelser i turschemat.

En sådan lösning hade varit omöjlig med den tidigare belysningen. Släck- och tändcykeln för konventionella armaturer tog för lång tid. Gamla urladdningsljuskällor är tvungna att svalna innan de kan tändas upp igen, vilket tar en kvart. När man väl tänt upp tar det ytterligare en kvart innan de nått fullt ljusflöde. Att ljusreglera den gamla tekniken var inte att tänka på

Att kraftigt reducera installerad effekt och dessutom styra den moderna belysningen ger en stor energibesparing. En sparad krona är en tjänad krona som återkommer år efter år. Minskad energiförbrukning leder också till minskad miljöpåverkan, vilket är ett fokusområde för hamnen.

Pilotinstallation gav mersmak
De första mastarmaturerna från Energisystem installerades 2015. Den nya belysningen föll i god jord hos verksamheten. Över 3 000 färjor anlöper årligen till Visby hamn. Under högsäsongen får projekten vänta, då ligger fokus 100 % på verksamheten. Av den anledningen har man fortsatt projektet portionsvis.

Den sista fasen, som installerades våren 2019, består av armaturer ur Midstreams Titan-serie. Belysningen ljusregleras av verksamheten med hjälp av smartphone-app i en sofistikerad lösning som tillhandahållits av Caverion.

Systemet är programmerat efter turlistorna och vid oförutsedd ändring i verksamheten kan personalen omedelbart tända upp anläggningen till 100 %. LED-armaturer från Energisystem är nämligen direkttändande.

Verksamheten är lyrisk, grannarna är nöjda
– Vi är jättenöjda med den nya belysningen. Stuveriverksamheten är lyriska och har blivit väldigt kvalitetsmedvetna så de har krävt extra punktbelysning på vissa ställen. Den nya belysningen är klockren vid angörning. Man ser på ett helt annat sätt än tidigare,säger Joakim Olsson, hamningenjör på Visby hamn och en av initiativtagarna till projektet.

Med tanke på hamnens läge är det viktigt att behålla grannsämjan. Rakt över gatan från hamnen ligger bostadshus och de boende vill inte att hamnen ska lysa upp deras vardagsrum.

Väl avbländade armaturer och noggrann projektering har gjort att de boende inte störs av den nya belysningen.

Från hamnens sida är man också extra restriktiv med att ha full belysning närmast stan:

– Det är naturligtvis känsligt för de boende om det lyser upp för mycket. Även om det inte lyser in hos dem så upplevs hamnen som väldigt ljus när vi drar på för fullt. Systemet vi har nu gör att vi kan detaljstyra och justera så att vi aldrig belyser mer än nödvändigt, framförallt under de tider när det inte är någon verksamhet i hamnen, berättar Joakim.

Källa: Energisystem AB