Årets kulturarbetsstipendiater utsedda

Evelina Lavergren och Knut Stahle är årets kulturarbetsstipendiater. Montage: Gotland Gratistidning. Originalfoto Evelina: Anna Haglund. Originalfoto Knut: Nathalie Ahlstedt Mantel

Nu är Årets kulturarbetsstipendiater utsedda. Region Gotland utger sedan 1992 årligen ett kulturarbetsstipendium som vill stimulera unga personer som just är i färd med att etablera sig inom det konstnärliga området, som går en/eller just har avslutat en konstnärlig högre utbildning. Stipendiesumman är 40.00 kr och den kan utges till en eller flera stipendiater.

 I år har 10 personer sökt årets Kulturarbetsstipendium, till en sammanlagd summa om 268 000 kr, och Kultur- och fritidsavdelningen har beslutat att bevilja stipendium till två av dessa: Evelina Lavergren och Knut Stahle.

Evelina Lagergren. Foto: Anna Haglund

Evelina Lavergren.
Evelina Lavergren, född 1998,  studerar just nu på Falkenbergs konstskola.
I sommar ska hon ställa ut på Gotland och tänker använda stipendiesumman bland annat  till material och för att rama in verk. Evelina Lavergren tilldelas 9 000 kr.

Knut Stahle. Foto: Nathalie Ahlstedt Mantel.

Knut Stahle
Knut Stahle, född 1988, tillhör den nya generationen Gotländska konstnärer och kommer framöver att ställa ut på Grafikgruppens galleri i Visby. Just nu är Knut intresserad av kopplingen mellan kalk och grafik och undersöker möjligheterna kring en tryckmetod där slipade kalkstenar utgör tryckytan. Knut Stahle tilldelas 30 000 kr. 

– I år var det lite fler sökande än vanligt. Det är alltid roligt att se vilken bredd på unga konstnärer det finns här på ön. Det bådar gott för framtiden. Vi försöker alltid hitta sökande som presenterar intressanta och angelägna projekt och som inte tidigare fått något stöd av oss. Årets båda stipendiater hoppas vi kommer ha stor hjälp av detta stipendium. Det är alltid svårt att välja ut stipendiaterna när många har sökt och det är alltid så väldigt angelägna, fina, spännande och roliga projekt och idéer, säger Madeleine Nilsson, Kulturutvecklare som tillsammans med sina kollegor på Kultur- och fritidsavdelningen, tar beslutet om vilka som blir stipendiater.

Källa: Region Gotland