Destination Gotland ökar bokningarna första halvåret 2017

Destination Gotland ser positivt på fortsättningen av sommaren. Foto: Patrick Hansson

Inför 2017 satte Destination Gotland upp en mycket offensiv målbild gällande resandet till Gotland. Målsättningen var att köra lika många passagerare till och från Gotland som man gjorde tillsammans med konkurrenten Gotlandsbåten i fjol. När företaget nu summerar första halvåret 2017 visar siffrorna att man håller den offensivt satta målbilden.

Totalt 620 196 passagerare åkte med Destination Gotland mellan Gotland och fastlandet fram till och med 30 juni i år. Under samma tidsperiod i fjol reste 622 883 passagerare samma sträcka med de båda bolagen Destination Gotland och Gotlandsbåten.

– Vi är jättenöjda med att vi i princip når den totala volymen som vi och Gotlandsbåten hade första halvåret tillsammans i fjol, vilket vi alla har jobbat väldigt hårt för. Det säger Christer Bruzelius, vd på Destination Gotland. 

Under årets sex första månader har antalet personbilar som transporterats över Östersjön ökat med 0,5 procent jämfört med den totala trafiken i fjol.

– Samtidigt har godsvolymen ökat i år. Det ser väldigt bra ut, säger Christer Bruzelius.

Det långsiktiga mål som bolaget satt upp är två miljoner passagerare om året. Under 2016 reste 1,77 miljoner passagerare med Destination Gotland och Gotlandsbåten.

– Vi räknar med att nå två miljoner väl innan den här avtalsperioden (som sträcker sig fram till år 2027) är slut, fortsätter Bruzelius.

För att öka trafiken har bolaget inför 2017 lagt till 100 nya turer; de flesta på den nya sommarlinjen till Västervik.

– Vi ser positivt på fortsättningen av sommaren som börjat väldigt bra, avslutar Christer Bruzelius. 

Källa: Destination Gotland