Ökat resande i juli

Antalet passagera till och från Visby Airport ökade med 11 procent under juli jämfört med juli föregående år.
 
Under juli reste 85683 passagerare till eller från Visby Airport. Det motsvarar en ökning med 11% jämfört med juli 2016, då motsvarande siffra var 77140. Det är en ökning med 8543 passagerare.

Antalet inrikesresenärer ökade med 12% från 72 637 till 81 042 och antalet utrikesresenärer ökade med 3% från 4503 till 4641.

Ungefär hälften av årets stora ökning i juli kommer från resandet i samband med Island Games och Almedalsveckan. Resterande ökning kommer från övriga juliveckor, säger Gunnar Jonasson flygplatschef vid Visby Airport.

Resandet ökar mest till och från Stockholm och under juli var Visby Airport den tredje största inrikesdestination sett till antal resenärer till och från Stockholm. Bara Luleå och Göteborg hade fler resande till och från Stockholms flygplatser.

Sommaren 2017 har Visby Airport haft rekordmånga destinationer och passagerare och under hösten kommer vi att fortsätta utveckla flygplasten för framtiden, avslutar Gunnar Jonasson, flygplatschef vid Visby Airport.

Antalet passagerare som flugit till eller från Visby Airport under januari – juli i år uppgår till drygt 295 979vilket är en ökning med 9%.

Trafikstatistiken för Swedavias tio flygplatser finns på www.swedavia.se under Press och Trafikstatistik.

Källa: Swedavia