Största turistundersökningen i Gotlands historia genomförs under hösten 2018

Gotlands Besöksnäring genomför omfattande turistundersökning

Under hösten genomför Gotlands Förenade Besöksnäring i samarbete med kunskapsföretaget Geztio en omfattande gästundersökning i syfte att få en ökad kunskap i arbetet att utveckla Gotland som besöksmål. Över 200 000 besökare kommer att få möjlighet att delta. Undersökningen finansieras av Region Gotland och Tillväxtverket.

– Det är den mest omfattande och djuplodande undersökning som besöksnäringen på Gotland någonsin genomfört”, säger Matz Bengtsson, VD för Gotlands Besöksnäring. ”Kanske är det en av de största i Sverige, vad vi känner till.”

– Det här är ett utmärkt tillfälle att lyssna på våra besökare och skapa en bild av hur man upplever Gotland som besöksmål. Ska vi lyckas med att utveckla Gotland som ett hållbart resmål för framtiden måste vi ha med oss kunderna på den resan. Vi vill skapa en tydligare bild av vad som fungerar och vad som saknas. Allt för att Gotland och företagen ska kunna jobba framåt.

– De flesta företag och organisationer arbetar med kundundersökningar. För oss inom besöksnäringen på Gotland är det viktigt att få fakta direkt från våra besökare kring hur man ser på Gotland som besöksmål. Resultatet från undersökningen kommer att ge oss alla som jobbar inom besöksnäringen en ökad kunskap som kan ligga till grund för mer träffsäkra beslut i arbetet att utveckla Gotland som destination.

Undersökningen genomförs i samarbete med rederiet Destination Gotland som kommer att skicka undersökningen via sitt kundregister:

– Det här är ett spännande samarbete även för oss på Destination Gotland. Vi får underlag för att ta företaget in i framtiden och bemöta önskemål från resenärer. Vi är intresserade av att få ta del av allas åsikter, allt för att ön ska må bra med ökat antal resenärer och hållbart Gotland, säger Adam Jacobsson, Sälj- och Marknadschef på Destination Gotland.

– Gotland tar ett monumentalt steg framåt i att skapa bättre upplevelser för gästerna inför sommaren 2019 genom detta. Vi kommer att genomföra en av de största gästundersökningarna en svensk destination någonsin gjort! Undersökningen går ut till mer än tre gånger så många personer som Tillväxtverkets nationella gästundersökning ”Svenskars resande” och går långt mer på djupet i att ta reda på gästens behov och drivkrafter. Även besökarnas köpbeteende kommer att finnas med och därmed finns mycket information om besöknäringens ekonomiska betydelse för regionen. Geztio ser fram emot att leverera analyser och beslutsunderlag till Gotlands turism genom samarbetet med Gotlands Förenade Besöksnäring, säger Lars-Börje ”Bulan” Eriksson, VD för Geztio AB.

Källa: Inspiration Gotland