18 nya internationella samarbeten utvecklar demokrati på lokal nivå

Kommunala partnerskap stärker kommunernas arbete att uppnå de globala målen. Foto: ICLD

– Uppgiften att verka för en stark och institutionaliserad lokal demokrati kanske aldrig varit så viktigt som nu! Jag vill därför gratulera alla de kommuner och regioner som beviljats Kommunala partnerskap. Ni kommer med ert arbete att göra skillnad! säger Johan Lilja, generalsekreterare på Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD.

Två gånger årligen hanterar Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, ansökningar från kommuner och regioner till programmet Kommunala partnerskap. Programmet möjliggör för svenska kommuner och regioner att, tillsammans med en internationell samarbetspart, stödja den lokala demokratiutvecklingen i respektive organisationer.

Totalt får nu 18 projekt i 12 svenska kommuner eller regioner dela på över 16 miljoner kronor. Det handlar om nya eller fortsatta samarbeten med en internationell motpart på ett gemensamt tema. De svenska kommuner/regioner som nu beviljas medel är: Arvika, Borlänge, Gotland, Härryda, Kalix, Sjuhärad, Skellefteå, Sundsvall, Vänersborg, Västernorrland, Växjö och Upplands-Bro. Exempelvis kommer:

  • Arvika tillsammans med Moi’s Bridge i Kenya arbeta för en jämlik och rättvis tillgång till vatten.
  • Kalix kommer tillsammans med Masaka i Uganda att arbeta med barn- och ungdomsinflytande.
  • Region Västernorrland utvecklar sitt arbete med Mombasa i Kenya, nu på temat hållbar konsumtion och sophanteringsfrågor.
  • Sjuhärads kommunalförbund och Da Nang i Vietnam, kommer att ha fokus på Agenda 2030 där de bland annat vill öka medvetenheten om hållbarhet bland beslutsfattare och tjänstepersoner.

– Genom att samla kommunala partnerskap kring klimat, miljö, utbildning och social service kan demokrati och arbetet för Agenda 2030 stärkas. Grundläggande kommunala frågor som bland annat tillgång till rent vatten och en bra sophantering hör ihop med mänskliga rättigheter på lokal nivå, säger Sidas generaldirektör Carin Jämtin.

Om Kommunala partnerskap
Ett kommunalt partnerskap ska bidra till ökat medborgarinflytande genom att stärka lokala och regionala politiskt styrda organisationer inom något, eller några av följande kärnområden: Jämlik/rättvis och inkluderande behandling, delaktighet, transparens och möjlighet till ansvarsutkrävande. Över 40 svenska kommuner och regioner deltar i dag i ett kommunalt partnerskap. Det är kommuner, regioner och regionala kommunalförbund i Sverige som kan ansöka om kommunalt partnerskap med något av de utvalda samarbetsländerna.


Källa: ICLD