Forskning som förändrar samhället till Almedalen

Foto: Högskolan i Borås

Folkbibliotekens framtid i en digital värld, stress och oro hos unga, morgondagens hållbara textilindustri och den hotande fosforbristen som kan orsaka nästa världssvält – det är viktiga och högaktuella frågor som Högskolan i Borås sätter ljuset på under politikerveckan i Almedalen 1-8 juli.
   – Ämnena för högskolans seminarier i Almedalen lyfter några av våra större samhällsutmaningar och ger en bra bild av den breda forskning som vi bedriver, säger Therése Andersson som samordnar Högskolan i Borås deltagande under politikerveckan.

Högskolan medverkade för första gången med en delegation i Almedalen 2013. Sedan dess har forskare och ledning aktivt deltagit vid en lång rad möten och seminarier i Almedalen.
– Digitalisering, sjukvård och resursåtervinning är några exempel från högskolans forskning som vi har uppmärksammat under våra år i Almedalen.

Man behöver inte vara på plats på Gotland för att kunna ta del av innehållet i seminarierna.
– Seminarierna går att följa live på Facebook eller i efterhand på högskolans webb, säger Therése Andersson.

Högskolan i Borås är en del av Västsvenska Arenan under politikerveckan i Almedalen. Arenan är en sammanslutning av åtta parter som tillsammans diskuterar frågor ur ett västsvenskt perspektiv, men med relevans för hela Sverige, under politikerveckan i Almedalen.

På Västsvenska Arenan kommer högskolan även att arrangera gemensamma aktiviteter med andra aktörer, exempelvis tillkännages årets vinnare av Sparbanken Sjuhärads Sociala medier-pris, tillsammans med Borås Stad och Västsvenska Handelskammaren, och en akademikväll som arrangeras tillsammans med de andra västsvenska lärosätena. Akademikvällen modereras av underhållaren Johan Wester.

Seminarieprogram:
Folkbiblioteken – vad ska vi ha dem till?
Söndag 1 juli 2018, kl.15:00-16:00

Vem gör samhället bättre genom sociala medier?
Tisdag 3 juli 2018, kl. 16:00-16:30

Stress, oro och sömnbrist – en del av ungas vardag
Tisdag 3 juli 2018, kl. 16:30-17:30

Forskarpitchen: politik och forskning – går det ihop?
Tisdag 3 juli 2018, kl. 00 efter Liberalernas tal

Morgondagens textilindustri – ett rent nöje?
Onsdag 4 juli 2018, kl.13:30-14:30

En bil av textil, när är det möjligt?
Onsdag 4 juli 2018, kl.15:00-16:00

Så räddar vi världen från nästa världssvält
Torsdag 5 juli 2018, kl. 15:00-16:00

Källa: Högskolan i Borås