Från rymd till gruva – Luleå tekniska universitet i Almedalen

Vilken nytta gör rymdinvesteringar på jorden? Hur kan rymdteknik användas för att hålla koll på planetens hälsa? Går det att tillgodose den gröna omställningens ökade efterfrågan på metaller och mineral på ett hållbart sätt? Detta är på agendan på Luleå tekniska universitets seminarier under Almedalsveckan i Visby, där bland andra Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, Anna Kinberg Batra, och ledande forskare och aktörer deltar.

Att medverka i Almedalsveckan är ett – av många – sätt för universitetet att nå ut med forskning, ny kunskap och nya perspektiv. Genom att aktivt delta i samhällsdebatten kan våra forskare, tillsammans med andra, bidra med nya infallsvinklar och belysa och hitta lösningar på utmaningar som rör hållbarhet, teknikutveckling, den gröna omställningen och andra stora frågor som är viktiga för vår framtid och vårt välbefinnande.

Under Almedalsveckan 2019 anordnar Luleå tekniska universitet tre egna seminarier som livestreamas för alla intresserade. Forskarn deltar även i andra arrangemang, seminarier, samtal och debatter.

Hur landar vi rymdinvesteringarna på jorden?

2 juli, 11.00-12.00, Norrbottensarenan, Cramérgatan 8, Visby.
Vi använder redan rymdteknik för klimatövervakning, finansiella transaktioner, samhällsplanering, navigering, kommunikation och väderprognoser. Hur kan investeringar i rymdforskning och utveckling i ännu större utsträckning bidra till hållbarhetsmål, samhällsnytta, tillväxt och en enklare vardag?

Rymdteknik är i dag tillgänglig för allmänheten på ett helt annat sätt än tidigare, bland annat genom de möjligheter som de små satelliterna skapar. Användandet av rymdteknik på jorden öppnar nya möjligheter för såväl startupbolag som att konkret bidra till FN:s globala mål i Agenda 2030, bland annat genom klimatövervakning och uppföljning av miljööverenskommelser. Rymdforskning är en drivkraft för tillväxt och teknikutveckling, där Sverige har stora möjligheter att ha en framskjuten position globalt. Vad krävs för att vi ska nå dit? Hur kan de starka rymdsamarbetena mellan universitet, institut och näringsliv leda till nya produkter och tjänster som gagnar människor och företag världen över? Välkommen att höra vad ledande rymdaktörer ser för framtida möjligheter och utmaningar för att rymdinvesteringarna ska landa på jorden.

Medverkande:
Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning (S)
Olle Norberg, vicerektor för rymd, Luleå tekniska universitet
Anna Rathsman, generaldirektör, Rymdstyrelsen
Stefan Gustafsson, Senior Vice President, SSC
Christer Fuglesang, forskare, förste svensk i rymden, KTH
Stas Barabash, föreståndare, IRF
Anna Öhrwall Rönnbäck, professor i produktinnovation, Luleå tekniska universitet
Moderator: Johanna Bergström-Roos, RIT/LTU Business

Så kan rymdtekniken hålla ett vakande öga på vår planet

Ett samarrangemang mellan Luleå tekniska universitet, SSC och ÅF.
2 juli, 12.45-13.30, Norrbottensarenan, Cramérgatan 8, Visby.
Ny teknik kan bidra till att hitta lösningar på stora utmaningar som klimatförändringar och miljöförstöring. Med den enorma mängden information från satelliter går det att få en korrekt och kontinuerlig lägesbild av planetens hälsa. Hur går det till att samla och hantera så stora mängder data?

Ett så kallat Global Watch Center, där data från världens satelliter och andra källor sammanställs, analyseras och görs tillgänglig, kan hjälpa till att hantera globala problem genom trovärdig och snabb information om bland annat avverkning av regnskogar, oljeutsläpp, plast i haven, ökande havsnivåer och hantering av katastrofer som skogsbränder och andra konsekvenser av klimatförändringar. För att löpande kunna producera analyser och underlag för operativa beslut nyttjas den snabba teknikutveckling som sker inom områden som AI och maskininlärning. Välkommen att höra mer om hur ett Global Watch Center skulle kunna fungera i praktiken. Vilka utmaningar finns? Vilka intressenter behöver vara med för att initiativet ska få maximal nytta?

Medverkande:
Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor, Luleå tekniska universitet
Stefan Gustafsson, Senior Vice President, SSC – Swedish Space Corporation
Anna Kinberg Batra, rådgivare, föreläsare och styrelseledamot i SSC – Swedish Space Corporation
Olle Norberg, vicerektor för rymd, Luleå tekniska universitet
Björn Åkesson, projektägare, ÅF Industrial & Digital Solutions
Anna Hall, programchef, Big Science Sweden
Moderator: Lars-Eric Aaro, ÅF

Gruvornas roll för en grön omställning

3 juli, 09.30-10.30, Norrbottensarenan, Cramérgatan 8, Visby
Metaller och mineral är en förutsättning för en global grön omställning med digitaliserade och klimatsmarta samhällen. Efterfrågan ökar – men var ska dessa metaller och mineral komma från? Går det att tillgodose samhällets behov och ha en hållbar gruvproduktion? Vilken roll kan Sverige spela?

Batterier till mobiltelefoner, elbilar och solceller innehåller bland annat kobolt, grafit och sällsynta jordartsmetaller. Övergången till en cirkulär ekonomi gör att efterfrågan på metaller och mineral ökar. Hur stor är medvetenheten om kopplingen mellan de egna behoven och gruvdriften i samhället? Hur går det att utveckla gruvproduktionen? Vilka utmaningar finns att hantera på vägen?

Medverkande:
Mikael Staffas, vd och koncernchef, Boliden
Christina Wanhainen, professor i malmgeologi, vetenskaplig ledare för Framtidens gruvor, Luleå tekniska universitet
Bo Krogvig, kommunikationsdirektör, LKAB
Pär Weihed, professor i malmgeologi, prorektor, Luleå tekniska universitet
Jenny Greberg, programdirektör, SIP STRIM, ansvarig för forskning och innovation Svemin
Åsa Allan, platschef Kaunis Iron
Moderator: Sabine Mayer, Luleå tekniska universitet

Källa: Luleå tekniska universitet