Mälardalsrådets årsmöte prisar studenter

Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd i Region Stockholm.

Studenter som bidragit till att utveckla Stockholm-Mälarregionen tilldelas stipendier av Mälardalsrådet. Stipendierna delas ut under Mälardalsrådets digitala årsmöte, som samlar över 200 politiker över block- och kommungränserna. På årsmötets dagordning finns storregionala transport- och kompetensförsörjningsfrågor. Dessutom hälsas Region Dalarna välkommen som ny medlem.

Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd i Region Stockholm och ordförande Mälardalsrådet, ser Rådsmötet som en viktig mötesplats för Stockholm-Mälarregionen att ta avstamp och blicka framåt.

– Samverkan är viktigt för att få fram satsningar som är långsiktigt hållbara. Mälardalsrådet är en bra plattform för storregionala prioriteringar som i slutändan ger resultat. 2019 var händelserikt år och personligen vill jag lyfta fram Systemanalys 2020, som kommer att presenteras under hösten, som en höjdpunkt i det gemensamma arbetet, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd i Region Stockholm och ordförande Mälardalsrådet.

Region Dalarna ny medlem

Förutom att blicka tillbaka på verksamhetsåret 2019 och titta på kommande prioriteringar kring storregionala frågor välkomnas också Region Dalarna som ny medlem i Mälardalsrådet.

– Region Dalarna präglas både av en stark exportindustri och en stor besöksnäring med många resor och transporter till och från Stockholm-Mälarregionen. Som medlem i Mälardalsrådet vill Region Dalarna verka för en samordning av infrastruktur- och trafikåtgärder så att den regionala och interregionala kollektivtrafiken kan bidra till en regionförstoring, säger Birgitta Sacrédeus (KD), regionråd och ordförande i Regionala utvecklingsnämnden Region Dalarna.

Stipendier till studenter

Mälardalsrådet kommer under dagen att dela ut stipendium till studenter och studentföreningar som bidragit till att utveckla Stockholm-Mälarregionen som kunskapsregion. De fem stipendiaterna delar på 50 000 kronor för att utveckla sin verksamhet.

– Studenterna är de som ska ta ansvar för framtidens utveckling och genom att uppmuntra dem till att bidra så stärker vi möjligheterna till en fortsatt positiv samhällsutveckling, säger Mikael Östling, prorektor KTH och en av jurymedlemmarna. Därför är det viktigt i dagens och morgondagens kunskapssamhälle att stimulera och uppmuntra våra studenter till initiativ som bidrar till att utveckla Stockholm-Mälarregionen som kunskapsregion.

Pristagarna av Mälardalsrådets stipendium är:

  • Mamz Shuker, Örebro universitet
  • Måns Nilsson och Sophie Åström, KTH
  • Eloïse Germain, Linköpings universitet
  • Föreningen Uppsalaekonomerna, Uppsala universitet
  • Navitas studentförening, Linköpings universitet

Juryn har bestått av Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd i Region Stockholm och ordförande Mälardalsrådet, Mikael Östling, prorektor och professor KTH, Helena Jerregård, vice rektor för samverkan Mälardalens högskola, Mats Danielson, rektorsråd Stockholms universitet och Maria Nimvik Stern, generalsekreterare Mälardalsrådet.

Källa: Mälardalsrådet