Olympier inspirerar barn på Gotland att nå 100 varv runt jordklotet för en bättre värld

Anna Laurell-Nash är f.d. boxare som har deltagit i två OS och som 2015 blev silvermedaljör i de Europeiska Spelen som instiftats av Europeiska Olympiska Kommittén.

Den 6 mars möter olympiern och boxaren Anna Laurell-Nash barn på Gotland, och berättar om Jorden Runt-loppet för en bättre värld, som engagerar en miljon barn i tio länder. Gotlandsbarnen deltar tillsammans med 30 000 svenska barn samt unga i några av världens fattigaste och farligaste länder. Jorden Runt-loppet är ett samarbete mellan barnrättsorganisationen World’s Children’s Prize och Sveriges Olympiska Kommitté, med stöd av Svenska Postkodlotteriet.

Anna Laurell-Nash är f.d. boxare som har deltagit i två OS och som 2015 blev silvermedaljör i de Europeiska Spelen som instiftats av Europeiska Olympiska Kommittén.Nu ska hon och ett 20-tal andra svenska olympier inspirera skolbarn till engagemang för FN:s globala mål för hållbar utveckling, med avstamp i de olympiska värderingarna och egna idrottsliga erfarenheter. Tillsammans ska de bidra till att målen uppnås till år 2030, och därmed till att lösa klimatkrisen, minska extrem fattigdom och orättvisor, samt stärka fred och rättvisa.

Målgång 1 april
Från och med nu ligger barnen i hårdträning för att med hjälp av olympier lära sig om de globala målen, och om hur de själva kan bidra till en bättre värld. Den 1 april är det sedan målgång för Jorden Runt-loppet för en bättre värld 2019. Då ställer barn i Sverige och hela världen sina krav på förändring och bildar mänskliga kedjor – som sedan förlängs genom att de går eller springer tre kilometer. Tillsammans når de hundra varv runt jordklotet.

Fokus på flickors rättigheter
Flickors lika rättigheter och det femte globala målet, för ökad jämställdhet, är i fokus under Jorden Runt-loppet för en bättre värld. Bland barnen som deltar finns flickor som tvingats till barnäktenskap och som har utsatts för övergrepp. Det tionde målet, för ökad jämlikhet i och mellan länder, samt mål 16, för rättvisa och fredliga samhällen lyfts också. Satsningen bidrar dessutom till att nå det tredje målet, som handlar om hälsa och välbefinnande.

Källa: World’s Children’s Prize