Årets hyresförhandlingar går till medling

Då GotlandsHem och Hyresgästföreningen står långt från varandra trots flera förhandlingsmöten lämnas nu årets förhandlingar över för medling till hyresmarknadskommittén.

GotlandsHems yrkande för årets hyreshöjning var 5,3 procent. Hyresgästföreningens motbud låg på 0 procent för nyproducerade bostäder och 0,23 procent för övriga bostäder. Därefter har GotlandsHem sänkt sitt bud till 5,1 procent varpå Hyresgästföreningen kom med ett motbud på 0 procent för nyproduktion och 0,7 procent för övriga bostäder.

– Efter flertalet förhandlingar har vi tyvärr inte kommit i närheten av en gemensam bild av vad årets hyreshöjning bör ligga på, säger Joakim Martell, vd för GotlandsHem. Därför ber vi nu hyresmarknadskommittén om hjälp för att nå årets överenskommelse.

Hyra som täcker kostnaderna

GotlandsHems yrkande har räknats fram med hjälp av såväl nationella som lokala faktorer: Fastighetsskatt, kostnader för vatten, sopor och uppvärmning är sådant som har tagits med i beräkningarna.

Kostnadsutvecklingen för förvaltning av hyresfastigheter har ökat i en högre takt på Gotland än i övriga Sverige. Kostnadsökningarna är högre än intäktsökningarna, vilket medför en kontinuerligt ansträngd ekonomi för Gotlands fastighetsägare.

– Hyrorna är vår enda intäkt och den behöver spegla förvaltningskostnaderna på ett rimligt sätt, säger Joakim Martell.

Vill värna om morgondagens hyresrätter

En av förutsättningarna för att hyresrätten som boendeform ska finnas kvar på lång sikt är att det ska vara möjligt att förvalta och vidareutveckla fastigheterna. För att det ska vara möjligt krävs en långsiktigt hållbar ekonomi.

Precis som många andra allmännyttiga bostadsbolag har GotlandsHem en stor underhållsskuld, som ackumulerats under decennier. Det finns en plan för hur vi ska ta oss an underhållsskulden, bland annat med stöd av det utökade låneutrymme som Region Gotland beslutat.

– För att vända trenden med eftersatt underhåll behöver hyresutvecklingen spegla fastigheternas behov bättre än den gjort historiskt, säger Joakim Martell.

Så går en hyresförhandling till:

  • Förhandlingarna påbörjas genom att ett påkallande om förhandling skickas över till motparten.
  • Hyresvärden lämnar sitt yrkande om årets hyreshöjning till Hyresgästföreningen.
  • Hyresgästföreningen accepterar yrkandet eller kommer med ett motbud.
  • Därefter möts representanter från Hyresgästföreningen och hyresvärden för att förhandla om hyrorna.
  • När parterna kommit överens om den nya hyran skrivs en förhandlingsöverenskommelse, därefter justeras hyrorna.
  • Om parterna inte kommer överens vänder de sig till hyresmarknadskommittén för att få hjälp att enas om årets hyreshöjning.

För frågor, kontakta:

Joakim Martell, vd på GotlandsHem, på telefon 0498 – 20 39 97 eller via mejl kommunikation@gotlandshem.se

 Detta inlägg finns i sin helhet på Gotland Gratistidning (Nyheter) hemsida http://gotland.gratistidning.com/