Det är i mötet som saker och ting händer

Stefan Persson ser samverkan som en stor del i att Gotland ska utvecklas och ha ett gott näringslivsklimat.

Intervju med Stefan Persson Regional utvecklingsdirektör

Vi har kollat läget på Region Gotland. Hur arbetas det med näringslivsfrågor på ön? Hur arbetar man med samverkan? Vi träffade Regionens Stefan Persson, Regional utvecklingsdirektör. En titel som är lika ansvarsbärande som lång, men jobbet innebär att få arbeta med samhällsutveckling som är Stefans stora intresse.

Stefan Persson ser samverkan som en stor del i att Gotland ska utvecklas och ha ett gott näringslivs­klimat. Han lyfter vikten av branschöverskridande möten och vi frågar om vad som händer just nu inom samverkande på ön.
  – Vi jobbar med samverkan på många sätt. Mycket på egen hand i olika aktuella och strategiska frågor men också genom Almi Gotland och Inspiration Gotland, som båda lägger stor vikt i att jobba med nätverkande både lokalt och utanför ön. Vi har en alldeles ny satsning med ­Uppsala Universitet Campus Gotland där vi har ingått partnerskap. Det är en viktig satsning där vi kan få ett bra utbyte genom den kompetens som finns, berättar Stefan.

Utdrag från regionens hemsida: Regionstyrelsens ord­förande Björn Jansson.
  – Uppsala universitet Campus Gotland är en oerhörd utvecklingskraft för Gotland. Jag tror att många gotlänningar ännu inte riktigt förstått vilken chans det är för oss att ett av världens mest ansedda universitet finns här på ön. Genom det här partnerskapet hoppas jag att vi både kan underlätta för universitet att växa och utvecklas på Gotland, och att regionen ska få lättare att dra nytta av den kunskapsbank och innovationskraft som finns i hamnen, säger ­regionstyrelsens ord­förande Björn Jansson. Källa: Gotland.se

Vi frågar Stefan om det finns risker med att ­Gotland som ö har ­problem inom näringslivet som inte andra regioner har?
  – Egentligen inte, säger Stefan.
  – Det som är en stor problematik just nu är ju den ständigt aktuella vattenfrågan och den jobbar vi med hela tiden. Det handlar både om att informera och visa människor hur vi sparar men vi jobbar också med att hitta alternativa lösningar på att rena vatten. Det är på gång och vi planerar att ha klart ett nytt reningsverk under 2019.

Ok, tillbaka till näringslivet och samverkan. Hur ser du själv på att nätverka? Hinner du träffa företagen runt om på ön?
  – Jag försöker vara ute och träffa företagare några gånger varje vecka. Det är inte alltid jag får ihop det men jag tror på mötet. Det är i mötet som saker och ting händer.

I näringslivet finns det alla typer av företag och personligheter. Regionen däremot har ett stort ansvar och måste vara realistisk och noga med stadgar och regler. Och det kan upplevas torrt och byråkratiskt.

Upplever du det när du möter oss företagare ute på fältet?
  – Vi har en uppgift vi behöver anpassa oss till när vi jobbar men jag upplever att när jag är ute och pratar med människor över huvudtaget så märks det inte.
  – Vi är ju till sist bara människor allihopa.

När vi lämnar ­Region Gotlands lokaler på ­Visborg ter sig inte de gamla militärfaciliteterna riktigt lika stora. Vi ­stannar och tittar upp mot glasbron de byggt mellan husen och tänker på det Stefan Persson har sagt.
  – Att bygga broar ­mellan branscher är ­viktigt. Möter du som jobbar med jordbruk en bankdirektör på ett ­avslappnat sätt, så ­kommer det hända något. n

Kuriosa om Stefan Persson
Dricker kaffe, ca sju koppar om dagen. Är inte förtjust i tex-mex på fredagsmyset och har spelat i pop/rock band innan han och frun Anna-Karin fick barnen Johan och Alice.

Text: Josefin Ringbom
Foto: Emily Evans