Gotland i Sverigetopp för ökning av tillväxt inom kulturella och kreativa näringar

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest

WhatsApp

Branscherna inom Kulturella och kreativa näringar växer och utvecklas starkt på Gotland visar rapporten Kreametern Analys.

I torsdags, den 29 november, släpptes rapporten Kreametern Analys. Rapporten visar en ökning av Kulturella och kreativa näringar i hela landet, och Gotland ligger i topp. Rapporten visar även tydliga förändringar inom branschen, där fler väljer att starta företag istället för att ta anställning.

Ökning i hela landet
De kulturella och kreativa näringarna växer i hela Sverige. Sektorns förädlingsvärde ökade med mer än 11 procent mellan 2010 och 2016. Rapporten Kreametern Analys, visar att antalet verksamheter har ökat i samtliga län, men procentuellt var ökningen störst i fyra mindre län: Västerbotten, Gotland, Blekinge och Halland Kreametern analys har tagits fram gemensamt av Tillväxtverket, Tillväxtanalys, Kulturanalys, Kulturrådet och Statistiska Centralbyrån, SCB.

Branschen omvandlas
Enligt rapporten håller strukturen inom kulturella och kreativa näringar på att omvandlas. Färre anställs och allt fler startar företag. De nystartade företagen är oftast soloföretag, det vill säga företag utan några anställda. Det kan finnas flera orsaker till förändringen. Den så kallade gig-ekonomin med tillfälliga uppdrag syns inom de här näringarna. Ofta levereras slutprodukten till kund genom samarbete mellan flera små företag.

Källa: Region Västerbotten

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest

WhatsApp

Redaktion

 Detta inlägg finns i sin helhet på Gotland Gratistidning (Nyheter) hemsida http://gotland.gratistidning.com/