GotlandsHem – sammanfattning av pressträff 8 december

Under dagens pressträff kommer representanter från GotlandsHems styrelse och ledning att berätta om de beslut som fattades vid styrelsemötet 7 december. På plats finns också medarbetare från GotlandsHem som kan berätta om detaljerna i de projekt och aktiviteter som besluten handlar om.

Innehåll

För er som inte kan delta vid pressträffen finns detaljerad information och pressbilder kring följande ämnen medskickat i detta pressutskick. Texter i form av PDF:er finns längst ned i pressutskicket. 

Pressbilder försäljningen i Havdhem

Joakim Martell, vd GotlandsHem, skriver kontrakt med Henrik Meier, vd MM invest Gotland.

Joakim Martell, vd GotlandsHem, med Henrik Meier, vd MM invest Gotland.

Görel Brynolf, projektledare för försäljningen av fastigheten i Havdhem och tomten i Slite.

Kvarteret Prästgården 1:7 i Havdhem.

Pressbilder försäljningen i Slite

Översiktskarta som visar Slite Othem Ejdern 6. 

Pressbilder nybyggnation och underhåll i Hemse

Kvarteret Nötskrikan 1 i Hemse. 

Jon Rytterbro, chef för utveckling och hållbarhet

Jakob Ekwall, projektledare för förstudien i Hemse. 

Pressbilder renovering i Gråbo

Kvarteret Riggen i Visby.

Johan Malmros, fastighetschef.

Lars Westerlund, projektledare för förstudien i kvarteret Riggen. 

Pressbilder långsiktig verksamhetsplan

Peter Norman, styrelseordförande GotlandsHem.

Bo Björkman, vice styrelseordförande GotlandsHem. 

Joakim Martell, vd GotlandsHem. 

Pressbilder arbetsmiljöarbetet

Jenny Guteäng, chef för HR.

Ulrika Hård af Segerstad, processansvarig, skyddsombud samt representant för fackförbundet Vision

Morgan Karlsson, bovärd, skyddsombud samt representant för fackförbundet Fastighets

Roger Utas, fastighetsreparatör, skyddsombud samt representant för fackförbundet Fastighets.

 Detta inlägg finns i sin helhet på Gotland Gratistidning (Nyheter) hemsida http://gotland.gratistidning.com/