Gotlänningarna är nöjda

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest

WhatsApp

Under hösten har drygt 500 gotlänningar svarat på vad de tycker om att bo och leva på Gotland.

Gotlänningarna är nöjda med Gotland som plats att bo och leva på och rekommenderar det gärna. Även betygen för Region Gotlands verksamheter och möjligheterna till inflytande stiger i årets medborgarundersökning.

Under hösten har drygt 500 gotlänningar svarat på vad de tycker om att bo och leva på Gotland, om Region Gotlands verksamheter och om möjligheten till inflytande. Sedan 2016 då Statistiska centralbyrån, SCB, senast genomförde medborgarundersökningen på Gotland, har resultatet förbättrats inom de flesta frågeområden. Alla de tre övergripande indexen har också förbättrats.
– Under de år vi gjort den här undersökningen har gotlänningarna aldrig varit nöjdare än nu och det är väldigt roligt. Att man ger möjligheterna till arbete, utbildning och fritid allt högre betyg är goda tecken för framtiden. Nu vill vi förstås att kurvan fortsätter att peka uppåt, säger regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius.

Den största förbättringen är Nöjd-Medborgar-Indexet (NMI), som handlar om vad invånarna tycker om regionens verksamheter. NMI har stigit med 12 enheter från 39 till 51.
– Det är en härlig julklapp för alla våra medarbetare och chefer att få kvitto på att gotlänningarna tycker att vi är på väg åt rätt håll. Vi har till exempel jobbat målmedvetet med bemötandefrågor och betyget för bemötande tar nu ett skutt från 43 till 50, säger regiondirektör Peter Lindvall.

Årets resultat bryter en fallande trend inom alla tre index. Högst betyg får Gotland som plats att bo och leva på, 63 jämfört med 55 för två år sedan. Indexet Rekommendation stiger från 62 till 70, ett högre betyg än genomsnittet bland kommunerna. Nöjd-Inflytande-Index (NII) om invånarnas möjlighet till inflytande stiger från 31 till 40, vilket ligger i nivå med genomsnittet bland de 111 kommuner som deltog i höstens mätning.

Källa: Region Gotland

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest

WhatsApp

Redaktion

 Detta inlägg finns i sin helhet på Gotland Gratistidning (Nyheter) hemsida http://gotland.gratistidning.com/