Intensiv turism- och hemestersommar på ön

Gotland har en stor dragningskraft och många vill besöka ön – speciellt under sommaren.

Gotland har varit en mycket populär semesterdestination hittills i sommar – både bland gotlänningar och tillresta från fastlandet. En tydlig trend är att intresset för utomhusliv och vandring fortsätter att öka. Gratistidningen har stämt av utvecklingen med Mats Jansson, näringslivsstrateg på Region Gotland och Frida Ganshed, verksamhetsledare på Gotlands Besöksnäring.

Hur har turismen utvecklats och varit hittills denna sommar på Gotland?

Frida: – Som beskrivits så har det varit en sommar med väldigt många besökare. Man ser att människor gärna stannar lite längre jämfört med hur det varit tidigare.

Mats: –  Inte minst på grund av covid och de restriktioner som har gällt så har det för Gotland i år varit en ännu större koncentration till ett fåtal veckor under sommaren.

Hur ser det ut i en historisk jämförelse och jämfört med förra sommaren?

Frida: – Förra sommaren släpptes reserestriktionerna nära inpå sommaren vilket gjorde att vi hade en försommar utan särskilt många besökare, istället kom alla vecka 28. I år var vi bättre förberedda men det har ändå varit tufft att klara trycket och leverera god service till alla.

Mats: – Resandet har varit lägre än 2019 men högre än 2020. Den stora ökningen ligger på färjeresandet under juli månad som är all time high. Flygresandet i juli fick inte den vanliga extra-skjutsen av Almedalsveckan som ju var digital i år.

Är det några områden – näringar eller platser – som det gått särskilt bra för?

Frida: – Förra sommaren såg man att boendeanläggningar utanför Visby gick bra, men i år har alla haft fullt.

Har det varit många besökare från andra delar av landet och kanske från andra länder?

Frida: – Den stora andelen besökare kommer fortfarande från Mälardalen och Stockholmsområdet. Men precis som förra sommaren har vi haft många förstagångsbesökare som kommer från andra delar av landet. Inte så många utländska besökare.

Mats: – Genomgående så är det en stor övervikt på svenskt resande. Normalt utgör internationella gäster cirka tolv procent. Nu är vi nere i enstaka procent.

Tyvärr finns det brister i den nationella statistik på gästnätter som gör att vi inte kan nyttja SCB i den omfattning som vi skulle vilja.

Hur omfattandet har ”hemestrandet” – turistande från boende i den egna regionen – varit? Ser ni någon ökning eller ändring där?

Frida: – Gotlänningarna har fortsatt att semestra hemma. En del hyr en stuga på andra delen av ön eller tar in på camping, medan andra helt enkelt väljer att vara kvar hemma.

Mats: – Hemestrandet har varit betydelsefullt under för- och eftersäsong, då man har ”unnat sig” övernattningar och måltider på våra anläggningar.

*Är det någon särskild kreativ ny satsning/projekt/anläggning/trend etc inom turism och besöksnäring i regionen som ni skulle vilja framhålla särskilt denna sommar?

Frida: – Outdoor och vandring fortsätter att växa!

Med omfattande turism kommer också utmaningar och belastningar för en region. Är det något särskilt ni noterat vad gäller detta?

Frida: – Det märks att sophanteringen inte är dimensionerad för det antal besökare som varit. Återvinningsstationer har varit fulla och även de papperskorgar som finns utplacerade.

Mats: – Utvärdering kommer att göras. Vattenfrågan är också ständigt aktuell.

Finns det några intressanta iakttagelser eller slutsatser att dra inför nästa sommarsäsong? T.ex. sådant man kan expandera, utveckla eller förbereda ännu bättre.

Frida: – Vi behöver titta på exempelvis sophantering, och hur vi kan underlätta att göra rätt.

Mats: – Från regionens sida kommer vi att noga utvärdera våra service-åtaganden för att kunna möte upp för en ökad efterfrågan.

Vad tror ni om turism och besöksnäring i regionen inför kommande höst och vinter?

Frida: – Det finns stora möjligheter för Gotland under höst och vår. Förra hösten var september och oktober rekordmånader, och då hade vi ändå inga konferenser som vanligtvis står för en stor andel av besökarna under den perioden.

Mats: – Vi såg också en ökad efterfrågan på weekendresor under hösten 2020 och hoppas att trenden fortsätter. Destination Gotland är väldigt aktiva på att marknadsföra detta.

För mer information besök www.gotlandsbesoksnaring.se

Här ger Mats Jansson, näringslivsstrateg på Region Gotland och Frida Ganshed, verksamhetsledare på Gotlands Besöksnäring sin bild av sommarens turism och hemestrande hittills i sommar.

 Detta inlägg finns i sin helhet på Gotland Gratistidning (Nyheter) hemsida http://gotland.gratistidning.com/