Ja till försäljning av GotlandsHems studentbostäder

Vid regionfullmäktige 20 juni beslutades att godkänna GotlandsHems försäljning av 200 studentbostäder till fastighetsbolaget K2A, som är specialiserade på studentbostäder.

Planen är att överlåtelsen kommer att ske 1 september vilket innebär att K2A kan hantera bostäderna hela höstterminen.

– Det blir bra för alla parter att den här överlåtelsen nu genomförs, säger Joakim Martell vd GotlandsHem.

Fördelar för alla

Studenterna får bo i bostäder som förvaltas av ett företag med just studenter som sin främsta målgrupp. Gotland får in ytterligare en stark aktör på bostadsmarknaden. De vill bygga fler studentbostäder och GotlandsHem får kapital som kan användas för underhåll och nyproduktion. Vilket dessutom ytterligare stärker den gotländska bostadsmarknaden.

Alla studenter med bostad bor kvar

De studenter som för närvarande har kontrakt med GotlandsHem och bor i en studentbostad behåller sitt kontrakt och kan bo kvar i sin bostad. Hyreskontrakten förs över till K2A utan att studenterna behöver göra någon aktiv handling.

Den hyra som gäller 2022 kommer kvarstå vid överlåtelsen. Därefter gäller samma förhandlingsordning för årlig hyresjustering som tidigare. Det vill säga att fastighetsägaren förhandlar med Hyresgästföreningen.

Riktiga kontrakt

Många hyresvärdar på Gotland hyr ut bostäder till studenter under 10 månader per år vilket innebär att studenterna behöver flytta från sin bostad under sommaren.

GotlandsHem och K2A har alltid, och kommer fortsättningsvis, hyra ut med avtal som gäller året runt så länge studierna pågår.

Koperiera GotlandsHems ködagar

De som står i GotlandsHems bostadskö kommer inom kort kunna kopiera sina ködagar till K2A:s bostadskö. Det innebär att man får tillgodoräkna sig de ködagar man har i GotlandsHems kö när man kommer in som ny i K2A:s kösystem utan att förlora sin kötid på GotlandsHem. Detta görs genom en intresseanmälan på gotlandshem.se.

För frågor kontakta

Joakim Martell, vd GotlandsHem på telefon 0498 – 20 39 00 eller kommunikation@gotlandshem.se

Källa: Gotlandshem, Gotland

 Detta inlägg finns i sin helhet på Gotland Gratistidning (Nyheter) hemsida http://gotland.gratistidning.com/