Konkurserna på Gotland har minskat sedan förra året

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest

WhatsApp

Konkurserna i Sverige fortsätter att öka för sjätte månaden i rad, men på Gotland har konkurserna minskat med 57% sedan förra året. 

Senaste halvåret har konkurserna ökat varje månad – november är inget undantag. Totalt har 5 678 aktiebolag försatts i konkurs hittills i år, vilket kan jämföras med 5 158 samma period förra året. På årsbasis har konkurserna ökat med 10 procent. Sett till de senaste sex månaderna då konkursstatistiken kraftigt började vända uppåt är dock konkursökningen hela 22 procent.

– Vi är inte förvånade över novembers dystra konkurssiffror. Sedan sommarens trendbrott har konkurserna ökat varje månad i hela landet. Vår prognos är att efter fem år med stadigt låga konkursnivåer så kommer vi detta år att få se en rejäl ökning, säger Henrik Jacobsson, VD på Creditsafe.

Statistiken visar dock inte lika dystra siffror för Gotland. Gotlands konkurser har nämligen minskat med 33% i november månad jämfört med 2017, och med 57% från 2017 till 2018.

Antal aktiebolagskonkurser uppdelat per län

November
2018 
November
2017 
Årsbasis
2018
Årsbasis
2017
Årsbasis
skillnad %
Blekinge 9 6 61  61 0%
Dalarna 10 9 147 131 12%
Gotland 2
3 13 30 -57%
Gävleborg 14 5 137 140 -2%
Halland 14 13 134 117 15%
Jämtland 3 5 48 59 -19%
Jönköping 14 17 124 133 -7%
Kalmar 9 9 94 83 13%
Kronoberg 16 6 80 71 13%
Norrbotten 10 7 115 113 2%
Skåne 77 54 776 741 5%
Stockholm 167 166 1 903 1 755 8%
Södermanland 17 15 147 125 18%
Uppsala 15 23 208 174 20%
Värmland 2 14 117
106 10%
Västerbotten 15 6 114 98 16%
Västernorrland 10 11 108 102 6%
Västmanland 6 7 109 124 -12%
Västra Götaland 83 78 784 686 14%
Örebro 14 11 171 124 38%
Östergötland 14 11 169 155 9%
Ej definerat 1 4 119 30
Totalt 522 480 5 678   5 158 10%

Källa: Creditsafe

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest

WhatsApp

Redaktion

 Detta inlägg finns i sin helhet på Gotland Gratistidning (Nyheter) hemsida http://gotland.gratistidning.com/