Nätverkande – en väg till framgång

Som företagare kan det vara svårt att ta sig tid att delta i olika typer av nätverksträffar. Men det är tid som kan ge stora effekter i verksamheten.
  Erfarenhetsutbytet är enormt positivt, säger Roger Hammarström, verksamhetsansvarig på Tillväxt Gotland.

Frukostmöten, branschkluster, företagandeträffar och inspirationskvällar – utbudet är minst sagt stort av olika typer av träffar där aktiva inom näringslivet kan nätverka. Men inte minst för småföretagare kan det vara svårt att hitta tiden. Något som Roger Hammarström och övriga på Tillväxt Gotland försöker anpassa sig till.
– Det gäller att vara lyhörda. Många uppskattar att vi kan fungera lite som sammankallande, då särskilt småföretagare ofta kan vara så involverade i det dagliga arbetet i sina verksamheter, säger han.

Tillväxt Gotland har kartlagt de största branscherna på Gotland och sedan tittat på var ett behov funnits av nya nätverk.
– Ta till exempel lantbruk. Där vet vi ju att det pågår ett aktivt och väl fungerande nätverkande inom organisationer som LRF. Då startar vi inte ett nätverk där, utan vi riktar in oss på områden där behovet finns. Ett sådant som vi såg var inom industri. Inom det nätverket ryms nu alla industriföretag, oavsett om det är livsmedelsindustri eller stenindustri.

De olika nätverk som Tillväxt Gotland nu är delaktiga i har också alla startats när företagen själva sett ett behov och varit delaktiga.
– Det har också inneburit att mottagandet varit väldigt bra. Sen är det ju samtidigt så att företags verksamhet kan ha sina toppar och dalar, och då behöver vi vara långsiktiga i vårt arbete, säger Roger Hammarström.

Vad har varit det bästa med de här nätverken, skulle du säga?
  – Det är möjligheten att utbyta erfarenheter på ett avdramatiserat sätt. Vi kan exempelvis ha representanter för ett företag som berättar om deras rekryteringsprocess. På det mötet sitter en annan företagare, som ser att det skulle vara ett bättre sätt att göra det på också i den egna verksamheten. Det har hänt flera gånger att de här företagen då fortsätter ha möten och utbyter erfarenheter. Det ger insikter som annars ofta kostar pengar.

Också Michael Enlund, näringslivschef på Region Gotland, betonar vikten av att delta i nätverk.
– Oavsett vilken produkt, vara eller tjänst som du har ökar dina möjligheter att tjäna pengar om du förädlar den ytterligare innan den åker till fastlandet. I nätverken föds nya idéer, och befintliga vidareutvecklas. Det är enormt bra, och man kan också få en inblick i vad som är på gång i omvärlden, vilket håll det blåser åt, säger han.

Han lyfter också fram fördelarna som Gotland har, inte minst med korta avstånd.
  – Det är lätt att mötas. Jag kommer själv från Stockholm och ser tydligt att det är fler aktiviteter här. Dessutom lever många lokala företagsinitiativ kvar från sockentiden, med lokala utvecklingsbolag som är aktiva. Det ger ett både stort och lokalt nätverkande, säger Michael Enlund.

Michael Enlund, näringslivschef på Region
Gotland, säger att det finns ett både stort och
lokalt nätverkande på Gotland.

Hans L. Olofsson
Foto: Tillväxt Gotland.