OCAB fortsätter att expanderar på Gotland

OCAB expanderar och har sedan i våras nyanställt tre medarbetare. På bilden från vänster: Björn Pettersson, Timmy Engström, Daniel Nordmark och Henrik Hammerin. Frånvarande på uppdrag: Eddie Berg, David Olofsson, Tobias Grönlund och Jens Carlsson. (Foto: Sara Hylvander)

OCAB i Visby har sedan i våras nyanställt tre medarbetare och räknar med att rekrytera ytterligare två innan året är över.

– Vår verksamhet växer inom alla våra områden här på Gotland, berättar Platsansvarig, Daniel Nordmark.

Företaget servar både privatpersoner och företag på hela ön med sanering gällande fukt, mögel, radon, asbest, PCB samt vatten- och brandskador. Rivning, byggstädning, tak- och fasadtvätt, klottersanering och betonghåltagning är ytterligare tjänster man tillhandahåller. Dessutom erbjuder OCAB jour dygnet runt.

– Just nu är det många som vill ha hjälp med tak- och fasadtvätt – det passar ju bra nu under sommarsäsongen, säger Daniel.

OCAB är en nationell koncern med cirka 1 100 anställda på ett 50-tal orter. Filialen på Allégatan i Visby öppnades i januari 2020 men företaget har varit verksamt på ön sedan 2007.

Under våren har personalstyrkan ökat från fem till åtta personer. Och Daniel planerar att anställa två till under slutet av detta år.

Certifierade för försäkringsskador

OCAB agerar ofta totalentreprenör vid vattenskador eftersom bolaget är certifierat av försäkringsbolag inom området.

– I sådana uppdrag hyr vi in olika VVS-företag och andra firmor här på ön. Och ibland agerar vi underentreprenörer åt bl.a. byggbolag vid t.ex. rivningar. Det är inspirerande och roligt att samverka med andra på Gotland. Man bygger ett nätverk av kunniga personer och firmor, säger Daniel.

Kundrelationen i centrum

OCAB och Daniel sätter alltid kundrelationen i centrum.

– Det ligger i vår företagskultur. Vi vill bygga ärliga och raka kundrelationer där vi alltid har hög servicegrad, håller vad vi lovar och agerar professionellt i allt vi gör. Säger vi att vi ska ta hand om en akut vattenläcka mitt i natten så gör vi det, förklarar Daniel.

Vid ett besök hos OCAB märker man också att den där ärliga och raka kultur även gäller internt. Sammanhållningen och den goda stämningen är påtaglig.

Asbestsanering – viktigt för hälsan

Ett område som OCAB jobbar med och som Daniel gärna vill lyfta fram lite extra är asbestsanering.

– Generellt sett finns det asbest i många olika typer av byggmaterial i hus byggda mellan 1940- och 90-talet. Särskilt i dessa hus är det viktigt att göra en asbestinventering t.ex. inför renoveringsarbeten. Vi är då behjälpliga med inventeringen och provtagningar. Behöver material som innehåller asbest tas bort genomför vi hela saneringen på ett säkert vis. Vi är certifierade för att utföra detta, förklarar Daniel.

Asbest kan förekomma t.ex. i fasad- och takmaterial, fogar till kakel och klinker, isoleringsmaterial och inlagda mattor.

– Asbest kan leda till svåra sjukdomar i luftvägarna. Men det är bara farligt när man river eller tar bort materialet. Det är då de små men skadliga asbestpartiklarna frigörs och man kan andas in dem, säger Daniel.

– Är det någon som är fundersam över eventuell asbestförekomst i sitt hem, kommer vi gärna över och är behjälpliga med en miljöinventering. Att bli av med asbest inför t.ex. renoveringar är inte enbart viktigt för hälsan, utan är också positivt för fastighetens värdering.

Källa: OCAB

Kontakt:

För mer information besök www.ocab.se och www.ocab.se/kontakt/visby/

Vill du lära mer om asbest i hus finns en informationsfilm via Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=3klULlsPymE

 Detta inlägg finns i sin helhet på Gotland Gratistidning (Nyheter) hemsida http://gotland.gratistidning.com/