Pressträff onsdag 8 december klockan 09.00

GotlandsHems styrelse sammanträder tisdag 7 december. Vid det mötet väntas beslut att fattas kring ett antal frågor vi tror att många har väntat på.

Vi bjuder därför in till pressträff onsdag 8 december klockan 09.00 i GotlandsHems områdeskontor vid Terra Nova Torg 1 i Visby.

Vid pressträffen närvarar representanter från GotlandsHems styrelse och även ledningsgrupp tillsammans med representanter från olika verksamhetsområden.

Vi kan bland annat berätta om beslut kring:

  • Försäljning av GotlandsHems kvarter i Havdhem
  • Försäljning av tomten Othem Ejdern 6 i Slite
  • Förstudie för byggnation av nya bostäder
  • Förstudie för underhållsprojekt i våra bostadsområden
  • Arbetsmiljö på GotlandsHem

För frågor, kontakta:

Pia Löfqvist Gustafsson, kommunikationschef på GotlandsHem, på telefon 0498 – 20 39 97 eller via mejl kommunikation@gotlandshem.se

Sedan 1957 har GotlandsHem varit hela Gotlands allmännyttiga bostadsföretag som är helägt av Region Gotland.

GotlandsHem äger och förvaltar drygt 4 700 hyreslägenheter och 140 lokaler, spridda över hela ön. Bostadsföretaget har även studentlägenheter i nära anslutning till Uppsala Universitet, Campus Gotland.

För mer information om GotlandsHem, följ oss på:

Facebook

Instagram

LinkedIn

Källa: Gotlandshem, Gotland

 Detta inlägg finns i sin helhet på Gotland Gratistidning (Nyheter) hemsida http://gotland.gratistidning.com/